Úvod do proaktivního zvládání stresu - online

Základní info

Úvod do proaktivního zvládání stresu - online

Číslo akreditace: A2021/1065-SP/PC/PP/VP

Kurz proběhne online ve virtuální učebně. Po absolvování kurzu získáte osvědčení stejně jako z prezenčního kurzu.

Virtuální učebna bude přístupná 1 hodinu před zahájením vysílání. Můžete si vyzkoušet funkci všech potřebných nástrojů (mikrofon, sluchátka, kamera, chat).

Do objednávky v poznámce - nezobrazí se na faktuře napište jednotlivé emailové adresy ke každému přihlášenému účastníkovi.

Technická podpora:

Eduard Gratzl
Online learning specialist, LMS support,
Mobil: +420 702 513 516
E-mail: eduard.gratzl@bfz.cz

Pozvánku do virtuální učebny a prezentaci obdržíte v samostatném emailu.


Co budete potřebovat:

Potřebovat budete v každém případě:

 • Pevný počítač, notebook, tablet nebo mobilní telefon (některé funkce budou omezeny)
 • Prohlížeč Google Chrome nebo Microsoft Edge
 • Pohodlnou židli nebo křeslo doma nebo v kanceláři
 • Kapku ticha (pokud nebudete používat headset, zajistěte klid ve vaší místnost - děti, televize, zvířata, kolegové - jinak vše uslyší ostatní účastníci)
 • Dostatečně rychlé připojení k internetu
  • Stahování (download) optimálně 4 Mbits a více
  • Nahrávání (upload)
  • Min. 0,5 Mbps – pouze pro sledování webináře
  • Min. 2 Mbps – při použití vašeho mikrofonu a kamery
  • Zde můžete vyzkoušet rychlost internetového připojení: https://rychlost.cz/
   Volitelně:
 • Chcete-li se zúčastnit živé diskuse s lektorem
  • Mikrofon nebo ještě lépe sluchátka s mikrofonem (headset)
 • Chcete-li se stát naplno součástí virtuální online třídy
  • Webovou kameru externí nebo zabudovanou


   Popis kurzu:
   Kurz je určen pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům, vedoucím pracovníkům sociálních služeb a neformálním pečovatelům. Kurz bude zaměřen na seznámení účastníků s úrovněmi dovedností v oblasti zvládání zátěže a stresogenních situací a prohloubení sebereflexe a schopnosti analýzy s využitím zdrojů zvládání stresu. Účastníci budou seznámeni se základními pojmy z problematiky stresu, s projevy stresu a dopady stresu, reakcemi na stresové situace. Důraz bude kladen na specifické situace, které mohou stres způsobovat. Budou seznámeni s technikami interaktivního prožívání, s modelovými situacemi, komunikačními a psychologickými hrami, budou také seznámeni s různými strategiemi a technikami, které vedou k zvládání stresu a stresogenních situací, budou okrajově seznámeni s konkrétními technikami a možnostmi zvládání stresu, kam patří techniky relaxace, meditace, práce s dechem, pohybem, energetizační techniky.
   Účastníci získají informace o definici stresu, obecném adaptačním syndromu, individuálních rozdílech ve zvládání stresu. Projevy stresu ve fyzické a duševní rovině, dopady stresu do roviny osobní, rodinné, pracovní. Úzkost ve stresových situacích, ale i druhy sociální opory. Náročnost komunikace a práce s emocemi a očekáváním. Jaké jsou reakce na zátěžovou situaci, či chronický stres a syndrom vyhoření. Vnitřní a vnější možné příčiny. Jaké jsou fáze procesu syndromu vyhoření, symptomy. Autodiagnostika reakcí na zátěž, mapování vnitřních a vnějších zdrojů k zvládnutí stresu, životní styl, pohyb, supervize, vzdělávání. Seznámení s možnostmi relaxace, technikou k uvolňování napětí a meditací.
   Co mi kurz přinese:
 • Zjistím co je definice stresu a rozdíly ve zvládání stresu.
 • Naučím se jaké jsou projevy stresu ve fyzické a duševní rovině, dopady stresu do roviny osobní, rodinné, pracovní.
 • Poznám jaké jsou reakce na zátěžovou situaci, chronický stres, syndrom vyhoření, vnitřní i vnější možné příčiny, fáze procesu syndromu vyhoření a jeho symptomy.
 • Zjistím jaké jsou emoce v mapě těla.
 • Osvojím si možnosti relaxace, techniku k uvolňování napětí a meditace.
  Délka: 8 hodin teoretické výuky
  Forma studia: online
  Způsob ukončení studia: Rekapitulace probírané látky
  Komu je kurz určený?
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Sociální pracovníci
 • Vedoucí pracovníci sociálních služeb
 • Neformální pečovatelům
  Vstupní předpoklady: žádné
  Program nebo obsah:
 • Úvod
 • Vysvětlení základních pojmů
 • Projevy stresu
 • Stresové situace
 • Reakce na zátěž
 • Seznámení s technikami zvládání stresu
 • Možnosti relaxace
 • Závěr

Úvod do proaktivního zvládání stresu - online

Vybraný termín:

2.12.2022  Praha

Cena
1 490 Kč + 0% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a šest ? Součet zapište číslicemi.