Státnice Barman / Barmanka

zkouška odborné způsobilosti

Základní info

V tomto programu vás čeká obhajoba vašich dosavadních znalostí a zkušeností v práci za barem. Je to výzva. Prověříme vaše vědomosti, připravenost a také se budete dobře bavit. Na pořadu dne bude hlavně praxe a práce za barem, příprava koktejlů. Zvláštní důraz je kladen na projev barmana, komunikaci s hostem, prezentaci práce a celkovou péči o hosta. Zkouška vás v mnohém posune, může být vaší úspěšnou životní lekcí, ze které si odnesete cenné zkušenosti.

Zkouška je určena zájemcům z řad široké veřejnosti, hobíkům, amatérským barmanům, profi barmanům a všem, jenž vše dobře umí a znají třeba z praxe, ale potřebují potvrdit svou dosavadní odbornost nebo jen chtějí mít perfektně zakončené vzdělání či uvažují o vysvědčení, které jim otevře cestu k lepším nabídkám a pracovnímu povolení do zemí EU.

 

PROČ SLOŽIT STÁTNÍ ZKOUŠKU?

 

Protože absolvování státní zkoušky garantuje vysokou úroveň dosažených znalostí a dovedností. Uchazeči tak absolvování zkoušky pomáhá při uplatnění se na trhu práce u nás i v zahraničí. Úspěšný uchazeč získá vysvědčení – Osvědčení o úplné profesní kvalifikaci Barman, dokládající jeho znalosti a zejména dovednosti z barmanské praxe, které podporují jeho výkon, především činností. Na rozdíl od řady komerčních certifikátů je toto Osvědčení vydáváno a garantováno přímo ministerstvem školství, a tudíž dává svému držiteli značnou výhodu při pracovních pohovorech.

S přihlášením na státní zkoušku doporučujeme neváhat a včas si zajistit místo. Pro hladký průběh je také  zapotřebí se řádně připravit v pohodlí domova z podkladů, které vám zašleme. Poté budeme v kontaktu a nápomocni s přípravou, která je u každého individuální.

Státní zkoušky mají více než šedesátiletou tradici a jsou obecně velmi známé mezi zaměstnavateli, kteří vědí, že absolventi státní zkoušky jsou dobří a připravení. Zkouška se koná ve školícím centru Barového institutu ve vypsaných termínech, případně po dohodě v individuálním termínu a čase, který vám nejlépe vyhovuje. Každý účastník má k dispozici plnohodnotné a plně vybavené barmanské pracoviště. Pracuje se za americkým barem s tím nejlepším vybavením a ingrediencemi.

 

 • Profil:
  Absolvent státní zkoušky Barman (kód: 65-009-H) dokáže sobě i ostatním, že je TOP ve svém oboru s tím nejvyšším možným vzděláním. Zářit pak bude v profesionálním cocktailovém baru, či jako hostitel v roli barmana na domácí party nebo před svými kolegy na firemním večírku. Orientuje se v barové nabídce, ovládá práci za barem, vyzná se v rozličném spektru koktejlů a umí své znalosti uplatnit.
 • Státní Osvědčení:
  Osvědčení s platností v zemích evropské unie o získání úplné Profesní kvalifikace
  Barman, dále potvrzení o vykonání státní zkoušky (NSK). Tyto významné profesní dokumenty odpovídají úrovni evropského rámce kvalifikací – Corresponding level of the European Qualifications Framework (EQF).
 • Zkouškovné:
  V ceně je vždy zahrnuto vše, včetně studijních materiálů a podkladů ke kurzu a výuce, psacích potřeb, práce autorizované osoby, spotřeby surovin, režijních nákladů, pitného režimu a výše uvedených Osvědčení a dokumentů.

 

Státnice Barman / Barmanka

Vybraný termín:

19.5.2024  Praha

Cena
4 000 Kč

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a šest ? Součet zapište číslicemi.