Kvalifikace - Manažer projektu

Kurzem Vás provede Ing. Petr Grešl, Ing. Marek Laurenčík, MBA., a další členové zkoušejícího týmu (Ing. Oldřich Bartůněk, Ing. Josef Grygar, MBA, spolu s dalšími odborníky k některým dílčím tématům)

Základní info

Standardní délka je jeden den. Zkouška probíhá na učebně, vybavené příslušnou technikou, praktická část v místě zkoušky dle pokynů zkoušejícího

Kvalifikační zkouška je určena pro pracovníky. kteří po jejím složení budou připraveni pro činnost na pozici projektového manažera. Budou znát problematiku projektového řízení, zvládat základy managementu a marketingu. Budou připraveni na tvorbu a vedení týmu a znát zásady úspěšné komunikace a prezentace včetně asertivního řešení konfliktů a krizových situací. Nad rámec standardu dovedou pro práci projektového manažera využít počítačové programy MS Excel, MS Project a MS PowerPoint.

Absolventi této kvalifikace budou mít veškeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného hodnotícího standardu profesní kvalifikace 63-007-R.

Zkouška obsahuje tyto témata dle NSK, členěná dle kvalifikačního standardu:

 • Řízení časového rámce projektu
 • Řízení informací a dokumentace v projektu
 • Řízení integrace projektu
 • Řízení jakosti projektu
 • Řízení rizik projektu
 • Řízení rozsahu projektu
 • Řízení zdrojů projektu
 • Řízení změn v projektu

Součástí ceny kurzu je zkouška profesní kvalifikace 63-007-R.

Rozsah a organizace zkoušky:  

 • Celková délka zkoušky je jeden den, minimálně 5 hodin, obvykle 12:00 – 17:00.
 • Zkouška probíhá v malých skupinách prezenční formou na učebně, praktické části kurzu probíhají na produkční technice.
 • Zkouška standardně probíhá v prostorách vzdělávacího střediska a na její, případně další technice. A to dle kvalifikačního standardu za dozoru zkušených praktiků – z oboru
 • Zkouška vždy probíhá na našich pražských učebnách. Po dohodě s účastníky nebo při překročení kapacity pražských učeben je možno zkoušku absolvovat internátně na našem vzdělávacím středisku na Zbirohu (www.kvasek.cz), případně i v dalších lokalitách dle možností účastníků a kurzu.
 • V případě zájmu je možno zajistit kvalifikační zkoušku i v lokalitách zájemců, a to spolu s praktickou částí na technice dle možností.
 • Kvalifikační zkoušku zajišťují autorizovaní zástupci společnosti: Ing. Petr Grešl, Ing. Marek Laurenčík, MBA., a další členové zkoušejícího týmu (Ing. Oldřich Bartůněk, Ing. Josef Grygar, MBA, spolu s dalšími odborníky k některým dílčím tématům)

Podrobné informace o kurzu naleznete na našem webu:
http://www.jubela.cz/kvalifikace/kurz/kvalifikace-manazer-projektu

Podrobnou osnovu ke stažení naleznete:
http://www.jubela.cz/file/kvalifikace-manazer-projektu.pdf

Kvalifikace - Manažer projektu

Vybraný termín:

10.5.2023  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a tři ? Součet zapište číslicemi.