Studium pro asistenty pedagoga podle § 20 písm. e) zákona č. 563/2004 Sb.

seminář

Základní info

Cyklus seminářů z oblasti pedagogických věd v celkovém rozsahu 120 hod., 40 hod. pedagogické praxe (škola, školní práce a role asistenta pedagoga, podpora žáka, systém péče o žáka, pedagogicko-psychologická a kulturní specifika v práci asistenta pedagoga). Po absolvování teoretické části budou ověřeny vědomosti frekventantů formou testové zkoušky, po absolvování praxe bude obhájena závěrečná práce. Úspěšní absolventi obdrží osvědčení.

Studium pro asistenty pedagoga podle § 20 písm. e) zákona č. 563/2004 Sb.

Vybraný termín:

 Plzeňský kraj Upřesnující informace k termínu

Cena
3 600 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.