Š Matematická gramotnost na 1. stupni ZŠ - I

kurz

Základní info

Matematická gramotnost obsahuje několik provázaných částí. 1) Matematická gramotnost – didaktické postupy při výuce matematiky: Vymezení pojmu, problémy obsahu vyučování a vyučovacích metod. Používání a uplatňování matematiky v různých situacích. Matematické uvažování – schopnost klást otázky charakteristické pro matematiku, vymezení matematických pojmů, matematická argumentace, předpoklady, řešení, závěry. Struktura vyučovací hodiny, její jednotlivá členění, z jakých prvků se vyučovací hodina skládá. Typy vyučovacích hodin, styly výuky, využívání pomůcek a nástrojů k aktivizaci pozornosti žáků. Diagnostika matematických dovedností u žáků, členění výuky ve třídě podle výkonnosti. Práce s nadanými žáky, jejich identifikace. Podvýkonnost, škála charakteristik nadaných žáků, zkušenosti s nadanými žáky. Hodnocení, zpětná vazba pro vyučujícího, význam sebehodnocení u žáků. 2) Metody aktivizace při výuce matematiky: Představení různých aktivizačních metod na upevnění učiva, jeho procvičení i sloužící jako zpětná vazba pro vyučujícího. Klasifikace výukových metod, jejich vhodný výběr ve třídním kolektivu. Praktické vyzkoušení metod, poukázání na jejich výhody i nevýhody v žákovském kolektivu. Netradiční výuka matematiky zaměřená na rozvoj logického myšlení, aktivní matematika – diferenciace možností a potřeb žáků. Možnost využití výukových programů zaměřených na matematiku. 3) Matematika nás baví: Řešíme slovní úlohy, zápisy, výpočty, odhady. Tvorba úloh pro bystré a nadané žáky, modifikace zadání, tvorba úloh s narůstající náročností, přehled učiva prvního stupně, doporučené začlenění do ročníků, jak na násobilku zábavně, její názornost při upevňování násobilkových spojů, problémové úlohy. Tvorba učebních pomůcek pro názornost a zpestření výuky. Logické hádanky, šifrování, zábavné úlohy, tvorba pracovních listů, matematické pohádky s mezipředmětovými vztahy. 4) Geometrie a projektová výuka: Rozvoj geometrické představivosti, početní geometrické úkoly, rýsování nás baví, jak přiblížit převodní jednotky, jejich osvojení a praktické využití. Hry s využitím geometrie a logiky, čtení z grafu, vytváření zábavných úkolů. Práce s chybou, její korekce. Úspěch a syndrom vyhoření u žáků, zažití úspěchů u slabších žáků. Matematické projekty v rámci třídy, odkazy na zajímavosti na webových stránkách, využití Smart aplikací. Možnost organizace: šablona bude rozdělena na čtyři části, každá v délce trvání 4 vyučovacích hodiny, pouze jednou v měsíci.

Š Matematická gramotnost na 1. stupni ZŠ - I

Vybraný termín:

 Plzeňský kraj Upřesnující informace k termínu

Cena
1 888 Kč + 0% DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.