Zákoník práce – změny a aktuální témata

Kurz na míru

Základní info

Popíšeme si aktuální diskutované změny a popíšeme jejich praktický dopad do personálních oblastí.

Novela zákoníku práce připravovaná v roce 2017 zásadním způsobem mění práva a povinnosti zaměstnavatelů. Nová pravidla se týkají nejen např. práce doma a doručování, ale i dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a dovolených a bezpodmínečně je musí znát každý zaměstnavatel.

Seminář se věnuje problematice pracovního práva a zákoníku práce, a to nejen z
pohledu platné legislativy, ale také aktuální judikatury a praktických dopadů. V průběhu výkladu bude věnována pozornost nejvýznamnějším oblastem pracovního práva a praktickým problémům, které se ve vztahu zaměstnavatelů a zaměstnanců každodenně vyskytují.

Účastníkům bude také poskytnut prostor pro vlastní dotazy a případně pro diskusi.

KOHO OSLOVÍME:
Seminář je určen pro všechny zájemce o problematiku pracovního práva, tj. zejména
personalistům, mzdovým účetním, vedoucím zaměstnancům ale dalo by se říci většině řídícího personálu firmy od jednoho zaměstnance.

Po absolvování semináře budete připraveni na aplikovat jednotlivé změny do své praxe. Vzhledem k aktuálnosti a významu témata, bude seminář opakován ve dvou termínech.

PROGRAM SEMINÁŘE:
 Zákoník práce a občanský zákoník (celkový pohled řešení jejich vzájemného vztahu)
 Instituty občanského práva a jejich použití (před smluvní odpovědnost, ochrana slabší strany, dohoda o narovnání apod.)
 Vznik pracovního poměru (povinnosti zaměstnavatele a postup před vznikem PP, způsoby vzniku PP, pracovní smlouva a její náležitosti, zkušební doba, PP na dobu určitou)
 Změny pracovního poměru (převedení na jinou práci, přeložení, pracovní cesta, dočasné přidělení
 Skončení pracovního poměru (jednotlivé formy skončení PP, odstupné, neplatné rozvázání pracovního poměru)
 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti, aktuální otázky a problémy)
 Překážky v práci a dovolená, důležité osobní překážky, další překážky v práci, překážky na straně zaměstnavatele,
 nárok na dovolenou a její čerpání, krácení dovolené
 Odpovědnost za škodu, prevence škody, odpovědnost zaměstnavatele, odpovědnost
zaměstnance, rozsah náhrady škody, odpovědnost při pracovních úrazech a nemocech z povolání
 Odměna za práci, mzda, příplatky, minimální a zaručená mzda, srážky ze mzdy, dohoda o srážkách ze mzdy, jednostranný zápočet
 Pracovní doba a doba odpočinku, rozvržení pracovní doby, přestávky v práci, doba
odpočinku, práce přesčas, pracovní pohotovost,
 Pracovní úrazy
 Osobní spis, potvrzení o zaměstnání, pracovní posudek a vnitřní předpisy, ochrana osobních údajů, základní povinnosti zaměstnanců, ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele, ochrana osobních práv zaměstnance

ČAS SEMINÁŘE: 09:00 – 16:00 hod. (přestávka na oběd v rámci semináře)
LEKTOR: Mgr. Vladimír Černý
CENA: 2,493.00 Kč
V ceně semináře je společný oběd včetně občerstvení, které je podáváno po celou dobu trvání semináře zdarma.
OBJEDNÁVKY: info@quality-point.cz nebo Online na www. stránkách Quality Point
DALŠÍ INFORMACE: Jako účastník semináře získáte OSVĚDČENÍ o jeho absolvování, který můžete uvést ve svém CV - v části o absolvovaných kurzech a školeních.

Zákoník práce – změny a aktuální témata

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a pět ? Součet zapište číslicemi.