Školení Lean Office

Kurz na míru

Základní info

V prvním kroku školení Lean Office se zabýváme, zcela ve smyslu 5S, systematickým a standardizovaným uspořádáním pracoviště. Zaměstnanec se přitom aktivně podílí na své budoucí sebeorganizaci a učí se zábavnou formou ji samostatně převádět do svého pracovního života a neustále zlepšovat v duchu principu KAIZEN. Stavějíce na zkušenostech z první části školení, budete poznávat metody, nástroje a principy pro optimalizaci administrativních procesů a vybudujete si lepší cit pro odhalení plýtvání při práci v kanceláři.

 

Cíl a obsah školení Lean Office:

 • Zavést čistotu a pořádek v pracovním prostředí
 • Pomocí standardů zajistit trvalost
 • Senzibilizace 7 druhů plýtvání v kanceláři
 • Rozpoznat plýtvání v rámci jednoho „Waste-Walk“
 • Základní strategie při zlepšování procesů
 • Základní principy metody 5S s praktickým cvičením
 • Systematická evidence pracovních postupů, optimalizace prostřednictvím eliminace plýtvání a vypracování nového standardu, který už nebude obsahovat plýtvání.
 • Analýza skutečného  stavu a systematický vývoj optimalizovaného požadovaného stavu
 • Analýza a optimalizace vícestupňových pracovních procesů
 • Propojení teoretických znalostí o metodě s praktickými cvičeními
 • Mapování procesu: Systematický popis pracovního procesu. Identifikovat tvorbu hodnot a plýtvání a časově je vyhodnotit.
 • Design hodnotového toku: Znázornění celého procesu v jeho pracovních krocích včetně všech zúčastněných osob. Znázornění stavu zásob, dob zpracování a oblastí činnosti.
 • Vyrovnání a sjednocení za účelem vytvoření toku pracovních činností (workflow).

 

Použité nástroje a metody školení Lean Office:

 

Cílová skupina školení Lean Office:

Top management

||||||||||

Vedoucí pracovníci

||||||||||

Mistři

||

Operátor / Pracovník

||

Požadované znalosti před začátkem školení Lean Office – 5S, Standardizované pracoviště

 

Doba trvání školení Lean Office – 2 dny 

 

Fotogalerie ze školení Lean Office :

Školení Lean Office

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.