Asertivita vedoucích pracovníků

Kurz na míru

Základní info

Jako komunikační styl a strategie se asertivita liší od agrese i pasivity. Pro rozlišení těchto tří konceptů je důležité pochopit, jak se chovají ke stanoviskům svým a cizím. Člověk, který jedná asertivně, zvládá jasně definovat své požadavky. Nejedná proti
právům druhých lidí, umí naslouchat a je schopen přistoupit na kompromis.

Pasivní člověk naopak nedokáže jasně formulovat a sdělit své požadavky, chybí mu sebedůvěra a jistota při jednání s druhými, proto se nedokáže dostatečně prosadit.
Nedokáže čelit manipulativnímu chování. Na rozdíl od asertivity, agresivita souvisí s tvrdým prosazováním názoru. Agresivní lidé nerespektují názory ostatních. Při svém vyjednávání často ponižují druhé. Agresivita není chápána jen jako fyzický útok, ale také jako slovní (ironie, sarkasmus, vulgární nebo hlasitý projev).

KOHO OSLOVÍME:
Seminář je určen všem vedoucím pracovníkům, kteří čelí denní komunikaci, zejména
mistrům, předákům týmů, koordinátorům.


Lektor během celého semináře zapojuje posluchače do tématu. Posluchači si prakticky mohou vyzkoušet množství příkladů a situací, které zažívají každý den ve své praxi.


Během jednoho dne semináře nelze očekávat, že účastník změní svůj vlastní charakter, ale určitě může změnit pohled a odnese si možnosti využití nových nástrojů v situacích, které pro něj budou konkurenční výhodou v práci i v osobním životě.


PROGRAM SEMINÁŘE:
 Co je to konflikt, příčiny konfliktů
 Styly jednání v konfliktu a fáze řešení konfliktu
 Nástroje k efektivnímu řešení konfliktů
 Typologie svízelných lidí
 Rozdíly mezi agresivním, pasivním a asertivním jednáním
 Základní principy a metody asertivity
 Prosazení oprávněného požadavku
 Jak pomocí asertivity čelit neoprávněné kritice a manipulaci
 Jak pomocí asertivity zvládat silné emoce
 Použití asertivity při vedení lidí, pracovním jednání, vystupování na poradách atd.

TERMÍN: přesný termín je stanoven na WWW stránkách Quality Point
ČAS SEMINÁŘE: seminář jsme připravili od 08:30 - 16:00 hod.
LEKTOR: Mgr. Rudolf Hadrava
CENA: 2,493.00Kč
V ceně semináře je společný oběd včetně občerstvení, které je podáváno po celou dobu trvání semináře zdarma.
OBJEDNÁVKY: info@quality-point.cz nebo na WWW stránkách Quality Point
DALŠÍ INFORMACE: Jako účastník semináře získáte OSVĚDČENÍ o jeho absolvování, který můžete uvést ve svém CV – v části o absolvovaných kurzech a školeních.

Asertivita vedoucích pracovníků

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a pět ? Součet zapište číslicemi.