Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků nejen z pohledu pojištění a zdanění

Kurzem Vás provede Mgr. Magdaléna Vyškovská

Základní info

Obsah semináře:

Cílem semináře je vysvětlit zaměstnávání cizinců v ČR ze všech pohledů. Budou probírány možnosti při zaměstnávání občanů Ukrajiny, a to ať uprchlíků, tak i těch, kteří pobývali v ČR již před počátkem válečného konfliktu, a to jak z hlediska imigračního a pracovního práva, tak i pojištění a zdanění. Po krátkém shrnutí povinností podle imigračního a pracovního práva následují podrobné informace o pojištění a zdanění zahraničních zaměstnanců v České republice i při zahraničním home office a zahraničních pracovních cestách. Vysílání pracovníků na pracovní cesty z České republiky do zahraničí, zejména do jiných členských států EU, EHP a do Švýcarska bude věnována závěrečná část semináře. Informace potřebné pro svou praxi v tomto semináři najdou jak zaměstnavatelé, personalisté, mzdové účetní, ale i auditoři a daňoví poradci.

Rozdělení cizinců podle předpisů, které se na ně aplikují
* Pobytová duální a neduální povolení (Schengenské vízum, zaměstnanecká a modrá karta, karta vnitropodnikově převáděného zaměstnance, vládní programy a zařazení nových států, nové kvóty, program digitální nomád
* Zaměstnávání občanů Ukrajiny (dočasná ochrana, volný přístup na trh práce versus zaměstnanecká karta – jak rozlišit)
* Povinnosti vůči úřadu práce, povolení k zaměstnání, hlášení a evidence – rozdíly občané EU/EHP/CH a třetí státy
* Pojistné předpisy a daňové předpisy

Sociální a zdravotní pojištění

(EU, smluvní a nesmluvní státy, účast cizinců na sociálním a zdravotním pojištění v ČR)
* Evropská koordinační nařízení
*

- na které osoby se evropská koordinační nařízení vztahují
- určení, kam platit pojistné v různých situacích
- home office v zahraničí a jeho důsledky pro zaměstnance a zaměstnavatele – povinnost hradit pojištění do zahraničí, nový přístup v EU
- rámcová výjimka na teleworking a její podmínky
- výjimky z výše uvedených pravidel a možnosti jejich udělení
- postup při žádosti o formulář A1 a povinné náležitosti
- mezinárodní pronájem pracovní síly a smluvní zaměstnavatel
- rodinní příslušníci a pravidla pro určení státu, jehož legislativě podléhají
- nárok na zdravotní péči při výše uvedených situacích
* Smlouvy o sociálním zabezpečení s ostatními státy a pravidla jejich fungování, nové smlouvy o sociálním zabezpečení
* Sociální pojištění a zdravotní pojištění občanů Ukrajiny přicházejících do České republiky
* Účast cizinců na zdravotním a nemocenském pojištění v ČR, novela zákona o veřejném zdravotním pojištění a rozšíření okruhu pojištěnců

Daňová problematika (daň z příjmů fyzických osob)
* Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a jejich základní principy
* Daňová rezidence fyzických osob a její určení
* Zdanění příjmů zaměstnanců – nerezidentů zaměstnaných českým zaměstnavatelem
* Home office v zahraničí a důsledky pro zaměstnance a zaměstnavatele
* Zdanění příjmů zaměstnanců vyslaných do ČR k českým společnostem
* Mezinárodní pronájem pracovní síly nebo služba
* Specifické kategorie zaměstnanců – vědci, akademičtí pracovníci, umělci a jejich zdanění
* Specifická osvobození některých příjmů pro občany Ukrajiny přicházející do České republiky v souvislosti s válečným konfliktem
* Specifika stanovení základu daně u daňových nerezidentů, příjmy za práci v České republice a v zahraničí
* Smlouva o výkonu funkce = jednatel, člen statutárního orgánu (kdy aplikovat srážkovou a kdy zálohovou daň)
* Konkrétní příklady zdanění zaměstnanců - zdanění příjmů za práci v ČR a za pracovní cesty v zahraničí u daňových nerezidentů
* Stanovení základu daně – progresivní zdanění
* Benefity poskytované daňovým rezidentům a nerezidentům a jejich zdanění
* Položky snižující základ daně u cizinců – daňových nerezidentů, jejich omezení
* Nároky na slevy na dani u cizinců – daňových nerezidentů a jejich omezení
* Opravy záloh na daň a daně sražené zaměstnavatelem, nová judikatura
* Roční vyúčtování a seznam nerezidentů
* Roční zúčtování – kdy ano a kdy ne

Vyslání zaměstnanců z ČR
* Směrnice o vysílání pracovníků 96/71 a minimální pracovněprávní podmínky (odměna, limity vyslání, další minimální pracovněprávní podmínky, jako je délka dovolené pracovní doby odpočinku atd.)
* Vysílání řidičů ve světle speciální směrnice
* Notifikační povinnosti
* Cestovní náhrady
* Pojištění vyslaného zaměstnance z ČR do zahraničí
* Zdanění vyslaného zaměstnance z ČR do zahraničí
* Zrušení záloh na daň v ČR, opravy
* Povinnosti zaměstnanců, kteří jsou českými daňovými rezidenty
* Zamezení dvojího zdanění u českých daňových rezidentů, povinnost podání přiznání k dani z příjmů, dopady progresivního zdanění

Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků nejen z pohledu pojištění a zdanění

Vybraný termín:

15.5.2024  ONLINE Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a pět ? Součet zapište číslicemi.