ZÁKLADY EVROPSKÉHO PRÁVA

Kurz na míru

Základní info

1. Evropská integrace po II. světové válce1.1. Historický exkurz vzniku Evropské unie, perspektivy jejího rozšíření a dalšího vývoje

2. Instituce a orgány Evropské unie2.1. Kde o nich hledat bližší informace na internetu

3. Společné a koordinované politiky Evropských společenství4. Hospodářská a měnová unie5. Zásady subsidiarity, proporcionality a loajality6. Čtyři základní svobody společenství6.1.Volný pohyb zboží6.2.Volný pohyb služeb6.3.Volný pohyb kapitálu6.4.Volný pohyb osob7. Evropské právo a jeho systém7.1. Komunitární právní akty - primární a sekundární; Transpozice a implementace7.2. Právní akty Evropské unie – primární a sekundární7.3. Otázka publikace komunitárních právních aktů a právních aktů Evropské unie7.3.1.Úřední věstník Evropské unie7.3.2.Evropské právo na internetu8. Úloha Evropského soudního dvora9. Diskuse

ZÁKLADY EVROPSKÉHO PRÁVA

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.