Sociální politika a personální řízení I.

kurz

Základní info

Cíl studia:
        Cílem studia je seznámit účastníky kurzu se současnou problematikou v sociální
oblasti, zejména v poslední době uskutečněnými či připravovanými změnami se zvláštním
zřetelem k personálnímu řízení.
Organizace studia:
        Studium je rozvrženo do 2 semestrů. V zimním se budou konat dvě třídenní
soustředění po 24 vyučujících hodinách, v letním tři soustředění. Celková doba studia činí 120
hodin.
Obsahová náplň:
        Posluchači se seznámí s nejdůležitější problematikou dané oblasti. Do výuky je
zařazeno jak řešení obecně teoretických otázek, tak i praktických problémů, včetně vzorových
příkladů. Účastníci si tak prohloubí a rozšíří zejména vědomosti z práva, ze sociologie a
psychologie se zvláštním důrazem na sociální problematiku a personální řízení. Předmětem
výuky bude např.:
    Úvod do sociální politiky
-
-   Některé současné sociální problémy v mezinárodním kontextu
-   Péče o rodinu a děti
    Problematika důchodového pojištění
-
    Aktuální problémy české ekonomiky
-
    Problematika systému práce s lidmi
-
    Psychologie a její využití v praxi
-
-   Sociologie a její využití v praxi
    Pracovní právo
-
    Pracovní řád a další vnitropodnikové předpisy
-
    Právo sociálního zabezpečení
-
    Trestní právo
-
    Návštěva vybrané organizace sociálního zabezpečení
-

Sociální politika a personální řízení I.

Vybraný termín:

 Praha

Cena
13 000 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.