Řízení lidských zdrojů podle ISO 9001:2000

Kurz na míru

Základní info

Revize norem ISO z roku 2000 je výrazně orientována na řízení lidských zdrojů ve vazbě na cíle, procesy a způsobilosti. Kurz je zaměřen na možnosti praktického naplnění požadavků normy na řízení lidských zdrojů. Zabývá se způsoby definice a komunikace systému cílů, definicí požadavků na pracovní pozici na procesním základě, řízením způsobilostí validací i verifikací celého systému RLZ a dalšími prvky.
Jednodenní kurz

Řízení lidských zdrojů podle ISO 9001:2000

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.