Vzdělávání, výcvik a školení zaměstnanců

Kurz na míru

Základní info

Evidence průběhů vzdělávání zaměstnance
evidence dosaženého vzdělání - evidence dalších kvalifikačních požadavků
evidence jazykových znalostí - evidence odborných průkazů
porovnání požadavků se stavem s možností udělování výjimek

Plánování požadavků na vzdělávání
plánování současných a budoucích požadavků - provázanost požadavků s charakteristikou systemizovaného místa
plánování nadstandardních kvalifikačních požadavků na zaměstnance
sledování předepsaných vzdělanostních kritérií

Evidence nákladů na vzdělání zaměstnance
evidence nákladů na jednotlivé kvalifikační požadavky
evidence celkových nákladů

Komplexní administrace vzdělávacích akcí
evidence proběhlých, současných a budoucích akcí
evidence plánovaných nákladů - katalog obsahů vzdělávacích akcí
tisk prezenční listiny a pozvánek na akci

Jednotná evidence vzdělávacích akcí
číselníky pro zadávání údajů
členění akcí do logických celků

Vyhodnocení vzdělávacích akcí a lektorů
vedení přímých a nepřímých nákladů na akce
vedení přímých a nepřímých nákladů na účastníky
automatická editace splněných kvalifikačních požadavků
sledování účastí - sledování nákladů
hodnocení kvality lektorů

Evidence školících firem a lektorů
komplexní evidence firem a lektorů
hodnocení kvality školících firem a lektorů

Propojení organizace vzdělávání s personálními údaji zaměstnanců
automatické vyhledávání účastníků dle nesplněných požadavků
přehled nesplněných a splněných kvalifikačních požadavků
tisk pozvánek nebo odeslání e-mailem jednotlivým účastníkům

Propojení organizace vzdělávání s charakteristikou systemizovaného místa
automatické vyhledávání účastníků dle charakteristiky systemizovaného místa
celkový přehled nesplněných a splněných kvalifikačních požadavků s možností naplánování školících akcí

Propojení s účetní evidencí
vedení skutečných nákladů
evidence přidělených finančních prostředků
sledování čerpání přidělených finančních prostředků

Vzdělávání, výcvik a školení zaměstnanců

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.