OracleBI Discoverer Plus 10g: Analyze Relational and OLAP Data

Kurz na míru

Základní info

Co se naučíte
Oracle Discoverer je nástroj, určený pro ad hoc dotazování, reportování a analýzu dat. V tomto kurzu se účastníci naučí využívat dotazovací a analytické schopnosti nástroje Oracle Discoverer. Účastníci se rovněž naučí vytvářet, upravovat, spouštět a upravovat své ad hoc dotazy. Naučí se zobrazovat, převádět vícerozměrná data do tabulek a grafů, jak je analyzovat a případně exportovat do jiných datových formátů.

Předpoklady
Znalost aplikací Microsoft Windows
Práce s grafickým rozhraním

Cíle kurzu
View reports using Oracle10gAS Discoverer Viewer
Schedule reports in batch mode and share reports with other users
Export reports to other applications
Format queries, analyze and chart multidimensional data
Generate parameterized reports
Generate reports and ad hoc queries
Use and customize Discoverer Portlets in Oracle10gAS Portal

Témata kurzu

Definice konceptů Oracle Discoverer
Identifikace konceptů a součástí Oracle Discoverer
Vysvětlení role správce Oracle Discoverer

Tvorba dotazů ad hoc
Tvorba tabulkových a křížových sestav
Volba objektů a položek pro tvorbu dotazu
Přidávání a mazání položek v dotazu
Změna pozice položky v dotazu

Správa dotazů a pracovních sešitů
Otevření pracovního sešitu
Kopírování listu s dotazem
Ukládání a mazání pracovního sešitu
Sledování průběhu dotazu pomocí nástroje Query Prediction
Řízení průběhu dotazu pomocí nástroje Query Governor
Správa výjimek

Úprava vlastností zobrazení
Úprava záhlaví položek a zobrazení dat

Použití podmínek a parametrů
Tvorba podmínek
Zahrnutí parametru do podmínky
Spouštění parametrizovaného dotazu

Tvorba dotazů s poddotazy
Identifikace poddotazu
Tvorba jednoduchých a složených dotazů

Tvorba řazení skupin a aplikace souhrnů
Tvorba výstupu řazení skupin
Zahrnutí součtů a mezisoučtů do výsledků

Tvorba vypočítávaných položek
Úprava výpočtu
Tvorba vypočtených položek
Tvorba procent
Aplikace jednoduchých a složených funkcí
Využití databáze 10g pro další analytické a výpočetní funkce

Rozpady
Identifikace typů rozpadů
Rozšíření či sumarizace dotazu pomocí možnosti procházení
Použití funkce Najít jako funkce procházení
Volání vnějších aplikací

Plánování a správa sestav v dávkovém režimu
Plánování pravidelných sestav
Dotazování a mazání plánovaných sestav

Grafická analýza dat
Grafická tabulka a výstup křížové tabulky
Úprava grafů

Diskuse o funkcích pro pokročilé koncové uživatele
Formátování výstupu
Export a import dat
Řízení dotazů
Nastavení vlastností uživatele


Navrhované další kurzy
Datové sklady - základní kurz
Oracle Discoverer pro administrátory

OracleBI Discoverer Plus 10g: Analyze Relational and OLAP Data

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.