Microsoft Works pro začínající uživatele

Kurz na míru

Základní info

Předpoklady
Než si vyberete tento kurz, měli by jste umět pracovat s počítačem na úrovni grafického prostředí Windows 3.11 nebo operačního systému Windows 95.

Charakteristika
Účastníci kurzu se naučí používat program Works, který v sobě integruje několik programů pro kancelářskou činnost všeho druhu. Uživatelé se postupně seznámí s částí textový editor, tabulkový procesor, databáze a komunikace. Program je vhodný pro malé firmy, podnikatele a menší úřady, které chtějí kompletní kancelářský balík programů, ale MS Office je pro ně finančně náročný.

Anotace kurzu:
* Co Works umí, k čemu se používá, spuštění programu, uživatelské prostředí, používání průvodců, práce se šablonami dokumentů, typografická konvence, požadavky na počítač.
* Počítač jako psací stroj, textový kurzor a kurzor myši, pohyb po menu, proporční a škálovatelné písmo, řádky, odstavce, stránky.
* Prostředí textového editoru, panel nástrojů, pravítko, normální a stránkové zobrazení.
* Psaní textu, ukončení řádku a odstavce, pohyb v textu, používání tabelátorů, ukončení stránky, slova na konci řádku, práce s bloky textu a se schránkou, hledání a nahrazení textu, vkládání proměnných polí, poznámky pod čarou.
* Vzhled textu, volba písma a jeho atributů, formátování textu v odstavci.
* Vzhled stránky, rozložení textu na stránce, grafická úprava stránky.
* Ostatní nástroje a pomůcky, jazykové nástroje, pomůcky pro rychlé psaní a formátování.
* Princip tabulkového kalkulátoru, sloupce řádky a buňky, obsah buňky, vestavěné funkce.
* Prostředí tabulkového kalkulátoru Works, panel nástrojů, editační řádek.
* Základy práce s tabulkou, pohyb po tabulce, zápis a formát hodnoty buňky, práce s bloky buněk.
* Použití vzorců, zápis vzorce a adresování buněk, funkce ve vzorcích, pomůcky pro psaní vzorců
* Vzhled tabulkového formuláře, vzhled obsahu buňky, formát formuláře.
* Grafická prezentace údajů, vytvoření grafu, zobrazení a úpravy vzhledu grafu, vložení grafu do textového dokumentu.
* Adresáře a kartotéky, základy databází, možnost zpracování dat, záznamy , pole a položky, typy databázových polí.
* Práce s databází Works, uživatelské prostředí databáze, základní manipulace s daty.
* Hromadný vstup dat, návrh a vytvoření vstupního formuláře, práce s vytvořeným formulářem.
* Vyhledávání a výběr dat, hledání řetězce v položkách, řazení v záznamů v databázi, výběr dat podle daných podmínek.
* Vytváření a tisk sestav, vytvoření nové sestavy, úprava sestavy, tisk sestavy.
* Tiskové sestavy a vlastní tisk dokumentů, o tisku v prostředí Windows, tisk z modulů programu Works.
* Komunikace na dálku, typy spojení a konfigurace, základní předpoklady úspěšné komunikace.
* Komunikace mezi dvěma počítači, navázání spojení, přenos souborů.
* Přehled jednotlivých referencí a vestavěných funkcí, finanční funkce, datum a čas, matematické a trigonometrické funkce, statistické funkce, vyhledávací adresové funkce, textové funkce, logické funkce, informační funkce.
* Praktické ukázky a použití, samostatné řešení úloh pro tabulkový procesor.

Microsoft Works pro začínající uživatele

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.