Metodika tvorby a vedenia prezentácií

Kurz na míru

Základní info

Metodika tvorby a vedenia prezentácií
1 deň, 9:00 – 16:00

Vstupné požiadavky: Znalosť práce v prostredí MS Windows a základné skúsenosti s tvorbou dokumentov (najmä v programe MS Word).

Kurz je určený pre široký okruh odborných, riadiacich a iných pracovníkov, ktorí v komunikácii so svojím okolím využívajú prezentačné techniky a chcú sa naučiť, ako svoje myšlienky predstaviť pútavo, prehľadne a s účinnou podporou moderných počítačových nástrojov.

Cieľom kurzu je naučiť účastníkov pripraviť a predviesť efektívnu a efektnú prezentáciu, ktorej obsah, štruktúra a forma zodpovedá súčasným psychologickým poznatkom v oblasti medziľudskej komunikácie a dostupným prezentačným nástrojom.
Praktická časť výučby prebieha na báze programu MS PowerPoint v prostredí MS Windows.

Kurz je vhodný ako metodická príprava pre nadväzujúci kurz MS PowerPoint 2007 / 2003 - základy, ktorý je orientovaný viac technicky. Rovnako vhodný je aj pre tých, ktorí techniku tvorby prezentácií už zvládli, ale chcú sa zdokonaliť v metodike prípravy a vedenia prezentácií z vecného hľadiska.

Cena kurzu: 1800 SK bez DPH.

Náplň kurzu:

Metodika prípravy a tvorby prezentácie
• výber prezentovaných myšlienok s ohľadom na efektívnosť prezentácie
• úvod a záver - kľúč k úspechu prezentácie
• textové, číselné a grafické informácie v prezentácii
• grafická úprava prezentácie, motívy, kresby
• multimediálne prvky prezentácie - zvuky, animácie, videozáznamy, špeciálne efekty
• emocionálne prvky v prezentácii - humor, moment prekvapenia
• časovanie prezentácie
• odkazy na ďalšie zdroje informácií v sieti Internet / Intranet
• technické a programové prostriedky na prípravu a vedenie prezentácie

Vedenie prezentácie
• identifikácia auditória - základ úspešnej prezentácie
• nácvik vedenia prezentácie
• úprava priestoru pre vedenie prezentácie
• hlasové a mimohlasové vyjadrovacie prostriedky počas prezentácie
• spôsoby začatia prezentácie
• aspekty samotného vedenia prezentácie
• priestor na diskusiu
• záver prezentácie

Ukážky a rozbor kvalitných vzorových prezentácií
Praktické cvičenie (workshop)
• samostatná príprava jednoduchej prezentácie s dôrazom na štruktúru, obsah a spôsob vedenia
• hodnotenie prezentácií, diskusia

Metodika tvorby a vedenia prezentácií

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.