Jak vytvořit správné Zadání IS

Základní info

Zadání IS je dokument, který stručně a jednoznačně popíše záměr a je východiskem pro realizaci IS. Jde o konceptuální návrh řešení a realizace IS ve smyslu rozsahu funkčností, termínů dodání a alokovaného rozpočtu. Zpracovává vstupní požadavky na funkčnost a integraci, použité technologie a investiční možnosti. Zadání IS má strukturovaný obsah s důrazem na vizualizaci. Na tomto školení si ukážete, jak postupovat při vytváření Zadání IS, jak definovat požadavky na řešení tak, aby byly úplné a „bez děr“. Na praktických příkladech se naučíte, jak při tvorbě Zadání IS respektovat stanovený rozsah, termíny pro jeho realizaci a alokovaný rozpočet. 
Osnova školení
 • Co je Zadání IS
  • Motivace pro změnu informačního systému
  • Co je Zadání IS
  • Pro koho je Zadání IS určeno
  • Kdy Zadání IS vytvářet
  • Kdo je zodpovědný za přípravu Zadání IS
  • Vlastnosti kvalitního Zadání IS
  • Hlavní úskalí tvorby Zadání IS
  • Vztah Zadání IS a Zadávací dokumentace pro tvorbu IS 
 • Obsah Zadání IS
  • Záměr informačního systému
  • Zainteresované osoby a uživatelé
  • Business zadání
  • Zasazení IS do ICT architektury podniku
  • Projektové plánování 
 • Proces přípravy Zadání IS
  • Gap analýza
  • Příprava Zadání IS
  • Tým pro přípravu Zadání IS
  • Výběr vhodného IS 
 • Životní cyklus Zadání IS s ohledem na životní cyklus IS
  • Životní cyklus Zadání IS
  • Jak a zda udržovat Zadání IS aktuální
  • Zadání a etapový vývoj IS 

Jak vytvořit správné Zadání IS

Vybraný termín:

 Praha

Cena
7 000 Kč

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a jedna ? Součet zapište číslicemi.