INTRO - Moderní způsob provozu staré infrastruktury (CZ)

Kurzem Vás provede Jiří Snopek

IT lektor a konzultant, RHCA. Vede tým zaměřený na vývoj i provoz webových a mobilních aplikací.

Základní info

Popis kurzu

Tento workshop je určen pro ty, kteří jsou otevření novým přístupům a chtějí se posunout od tradičních způsobů provozu a nasazování softwaru k modernějším a efektivnějším řešením založeným na kontejnerizaci.

Moderní způsob provozu infrastruktury se soustředí na automatizaci a centralizaci správy. Zatímco starý způsob správy systémů často zahrnoval manuální konfiguraci a nasazování na každém jednotlivém serveru, moderní správa infrastruktury s využitím Ansible a AWX/Ansible Tower nabízí mnoho výhod.

Cíle kurzu

Cílem moderní správy infrastruktury je dosáhnout automatizace, efektivity a škálovatelnosti při správě IT infrastruktury.

Určeno pro

Tento workshop je určen pro ty, kteří jsou otevření novým přístupům a chtějí se posunout od tradičních způsobů provozu a nasazování softwaru k modernějším a efektivnějším řešením založeným na kontejnerizaci.

Obsah kurzu

  • Automatizace: Ansible umožňuje definovat a provádět konfigurace a úlohy pomocí jednoduchého a deklarativního jazyka. Lze vytvořit soubory konfigurace, nazvané playbooky, které popisují požadovaný stav infrastruktury. Ansible se poté postará o automatizované provedení těchto konfigurací na cílových serverech.
  • Centralizovaná správa: AWX/Ansible Tower je webové rozhraní a orchestrátor pro Ansible. Poskytuje centralizované rozhraní pro správu playbooků, konfigurací a sledování stavu infrastruktury. Umožňuje týmovou spolupráci, plánování úloh, sledování logů a správu oprávnění.
  • Škálovatelnost: S Ansible a AWX/Ansible Tower můžete snadno spravovat stovky až tisíce serverů. Lze definovat a provádět konfigurace na více serverech současně, což výrazně zjednodušuje správu infrastruktury.
  • Sledování a audit: AWX/Ansible Tower nabízí rozsáhlé možnosti sledování a auditu. Lze monitorovat provedené úlohy, zobrazit logy a sledovat změny v infrastruktuře. To je užitečné pro diagnostiku problémů a zajištění dodržování bezpečnostních standardů.
Celkově lze říci, že moderní správa linuxové infrastruktury pomocí Ansible a AWX/Ansible Tower přináší větší efektivitu, konzistenci a škálovatelnost oproti tradičnímu způsobu správy systémů, který se spoléhal na manuální procesy a konfigurace.

Návaznosti

INTRO - CI/CD, Argo CD, Harbor, GitLab, DevOps, INTRO - Kubernetes / OKD / OpenShift , INTRO - Docker

INTRO - Moderní způsob provozu staré infrastruktury (CZ)

Vybraný termín:

12.7.2024  ONLINE

Cena
2 450 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a šest ? Součet zapište číslicemi.