Agile Scrum Foundation

Základní info

Kurz posluchače v úvodu seznámí s obecnými principy agilního přístupu ke tvorbě softwaru, s rozdíly mezi tradičním a agilním vývojem a také se zástupci agilních metodik (XP, DSDM, Crystal, Feature Driven Development) a jejich praktikami.

Hlavní obsah kurzu je primárně zaměřen na metodiku Scrum, která přináší naplnění vize agilního manifestu a představuje osvědčenou alternativu k tradičním způsobům tvorby software.

Nejprve jsou účastníci seznámeni se všemi rolemi a jejich konkrétními zodpovědnostmi v procesu vývoje softwaru. Následuje výklad projektového postupu metodiky, včetně rituálů a vysvětlení jednotlivých souvisejících artefaktů (Scrum Backlogs, User Stories, Epics aj.). Posluchačům jsou také představeny techniky a praktická doporučení pro plánování, monitorování a řízení rizik u Scrum projektů. Vybrané techniky metodiky Scrum si posluchači procvičí formou příkladů ve spolupráci s lektorem.  V závěru kurz předkládá posluchačům doporučení, jak metodiku Scrum aplikovat na velké projekty, ve fázi provozu nebo při uzavírání kontraktů.

Kurz připravuje posluchače ke složení certifikační zkoušky EXIN Agile Scrum Foundation.

Kurz je určen pro

  • vedoucí vývojových týmů, vedoucí projektů, projektové koordinátory, analytiky a
  • programátory, kteří chtějí získat přehled o agilním způsobu vývoje a praktické znalosti o metodice Scrum.

Agile Scrum Foundation

Vybraný termín:

 Praha

Cena
10 900 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a jedna ? Součet zapište číslicemi.