ASSESSMENT A DEVELOPMENT CENTER

Poradenství

Základní info

Hodnotící nebo diagnosticko-rozvojové centrum je časově ohraničená multisituační zkouška, jejíž výsledky jsou zpracovány týmem externích a interních pozorovatelů – hodnotitelů.

Možnosti využití

 • při výběrových řízeních (externí a interní výběrová řízení, výběr pracovníků pro zahraniční stáž aj.)

 • při hodnocení možností profesního růstu

 • v rámci osobního rozvoje stávajících pracovníků

 • jako podklad pro změny v organizační struktuře

Sestavení programu závisí na konkrétních požadavcích zadavatele, tzn. na cílech, jichž je třeba hodnotícím centrem dosáhnout.

Program zahrnuje kombinaci odlišných situací, v nichž jsou účastníci pozorováni dle předem stanovených kritérií. Většina akcí se zaznamenává na videokameru či jiná média (např. telefonická zařízení). Tento záznam slouží k následnému posouzení a jako zdroj informací pro zadavatele.

Program

Individuální modelové situace – rozhovory, simulované rozhovory, případové studie, prezentace, hraní rolí, morální dilemata, zkoušky znalostí a orientace v oboru.

Skupinové modelové situace – sledují výkonové, interpersonální a kognitivní charakteristiky, schopnost zvládat stres a zátěž.

Psychodiagnostické testy – výkonové a osobnostní dotazníky, projektivní metody, pozornostní testy, testy manažerských dovedností, sociometrie aj.

Přínosy

 • výběr vhodných zaměstnanců na nejrůznějších pozice

 • získání objektivních poznatků o výkonové a osobnostní kapacitě posuzovaného

 • předpověď možného budoucího zaměření jedince

 • snížení rizika nahodilého a intuitivního rozhodování o dalším rozvoji zaměstnanců

 • možnosti vypracování dalšího vzdělávání dle potřeb účastníků

 • určení možného kariérního růstu

 • odborné a nezávislé poskytnutí zpětné vazby účastníkům


ASSESSMENT A DEVELOPMENT CENTER

Vybraný termín:

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.