ADVANCED HIRING SYSTEM – TRÉNINK VEDENÍ VÝBĚROVÉHO PROCESU

Poradenství

Základní info

Trénink hodnocení kandidátů pomocí speciálního interview

Trénink hodnocení kandidátů-účastníků assessment/development centraPro pochopení našeho přístupu je důležité uvědomit si největší potíže s nimiž se setkáváme při hodnotícím procesu (platí pro nábor zvenčí i posuny v interní hierarchii):

 •  
  • existují rozdíly mezi schopností kandidáta získat pracovní pozici a schopností uspět na pracovní pozici, přičemž schopnost zaujmout a získat pozici je často přeceňována (asertivita, vystupování, vzhled vs. schopnost rozhodovat, iniciativnost, schopnost překonávat překážky apod.)

  • naše emoce ovlivňují hodnocení uchazeče ještě více, než si uvědomujeme

  • náplň pracovní pozice a klíčové faktory úspěchu vnímá a rozumí jim jinak než my nejen kandidát, ale také naši nadřízení či kolegové

  • hodnocení motivace kandidáta bývá podceňováno, přestože je motivace klíčovým faktorem úspěchu.


Řešením je náš vlastní systém hodnocení potenciálu uchazečů o pracovní pozici – Advanced Hiring System, který využívá principů behaviorálního interview a metodologie Power Hiring.


Vhodné:


 • Pokud si situace ve firmě žádá podstatně preciznějšího nástroje pro výběr nových lidí (nízká úspěšnost předchozích výběrů, náročnost obsazované pozice)

 • Pokud je třeba rozhodování o povyšování zaměstnanců doplnit o nástroj vnášející do procesu vyšší objektivitu či spolehlivost

 • Pokud má být rozvojový a tréninkový plán zaměstnanci skutečně „ušit na míru“


Přínos:


 • Účastníci tréninku se naučí přesně definovat faktory klíčové pro úspěch v dané pracovní pozici a naučí se sestavovat výkonnostní profil (tj. nově vytvořit či přetvářet v něj tradiční kompetenční profil)

 • Účastníci tréninku se naučí hodnotit především schopnost „uspět na pozici“, nikoli schopnost „uspět při interview“ (viz. výše), a proto naučíme účastníky techniky behaviorálního interview (BeI) tj. metodiku tvorby specifických otázek (STAR technika) směřujících k předchozím výkonům kandidátů a současně sledujících i motivaci kandidáta

 • Účastníci se naučí objektivně hodnotit výkonnost kandidátů v interaktivních úlohách assessment/development centra (AC/DC) za pomoci předem stanovených kritérií (založených na výkonnostním profilu), prostřednictvím posuzování verbálních i neverbálních projevů, prostřednictvím strukturovaných psaných záznamů a hodnotící škály

 • Účastníci si budou lépe uvědomovat své emoce a budou při výběrech kandidátů minimalizovat jejich negativní vliv na hodnocení; rovněž budou věnovat dostatečnou pozornost motivaci kandidáta a minimalizovat chyby v hodnocení motivace


Příklad:

Přestože původním a stále hlavním polem působnosti Advanced Hiring System jsou výběry kandidátů zvenčí, následující příklad ukáže situaci výběru z interních kandidátů, kde se ukázalo využití systému jako velmi vhodné. Příkladem je program připravený pro české, slovenské a maďarské manažery senior manažery a partnera nadnárodní poradenské společnosti. Klient stál před úkolem zformovat během velmi krátké doby elitní tým desítek konzultantů, kteří měli působit v nově vytvářené mezinárodní divizi zaměřené na strategické poradenství. Bylo rozhodnuto, že se výběr vhodných kandidátů odehraje prostřednictvím panelových pohovorů s jednotlivými konzultanty, a nikoli např. formou Development Center. Tzn. bylo rozhodnuto o metodě o něco méně přesné a méně spolehlivé než je DC, na druhou stranu méně náročné organizačně a finančně. Současně však klient nechtěl posílat své seniorní manažery do interview „vyzbrojené“ pouze interním hodnocením kandidátů – žádal další relevantní nástroj – objektivní, standardizovaný. Zvolil Advanced Hiring System: Na základě podrobných diskusí se senior manažery a partnerem byl připraven celodenní tréninkový program realizovaný pro jednu skupinu seniorních manažerů v češtině, pro jinou skupinu v angličtině. Trénink byl téměř po celou dobu veden interaktivně, jednak formou efektivní diskuse předávaných materiálů, jednak jako série užitečných cvičení pro účastníky. Součástí tréninku bylo předání na míru vytvořeného manuálu a hodnotících materiálů k pozdějším interview manažerů s konzultanty-kandidáty. Dnes je tým strategických poradců zformován a funkční. Aplikace Advanced Hiring System k vytvoření týmu významně přispěla.


Příklad programu jiného projektu – individuální trénink pro nově nastoupivší interní recruiterku::


 1. teoretické vstupy lektora

  1. definice klíčových faktorů úspěchu a tvorba výkonnostních profilů, hodnotící škála pro interaktivní situace

45 min.

 1.  
  1. principy behaviorálního interview, STAR technika dotazování (STAR - dotazování se na fakta, výsledky aktivit)

  2. panelové interview, skupinové interview

  3. otázky směřující k „citlivým“ tématům, zakázané otázky

120 min.

 1.  
  1. Assessment centre (AC)

   1. podstata, principy, různý design, tvorba týmu hodnotitelů

   2. moderování AC a zadávání úkolů kandidátům

   3. pozorování kandidátů během interakce, způsoby zapisování poznatků v průběhu pozorování, (ne)ovlivňování skupinové dynamiky, chování hodnotitelů

   4. specifika hodnocení týmové práce a skupinové diskuse

   5. specifika hodnocení sebeprezentace kandidáta

   6. moderování mítinku hodnotitelů, formulace předběžného názoru na výkony kandidáta, návrh a tvorba finálního rozhodnutí

   7. získávání zpětné vazby od kandidátů, sdělování zpětné vazby

   8. časová a prostorová koordinace, minimalizace prostojů

   9. profesionalita hodnotitele, zachování standardních podmínek

120 min.

 1.  
  1. hodnocení paraverbálního a neverbálního projevu kandidáta – chyby při pozorování

30 min.

 1.  
  1. kontrola emocí hodnotitele

30 min.

 1.  
  1. sledování motivace a iniciativy

30 min.

 1.  
  1. HR marketing během interview a assessment centra

   1. prezentace firmy a pozice kandidátovi

   2. kandidát jako partner

   3. motivace úspěšných kandidátů k přijetí blížící se nabídky

30 min.


 1. Praktická cvičení pro účastnici

  1. účastnice přetvoří zadaný tradiční popis práce/kompetenční profil obchodního zástupce ve výkonnostní profil, který obhájí

20 min.

 1.  
  1. účastnice si 2 x (vždy za jiného zadání) vyzkouší vedení zkráceného interview s lektorem v roli kandidáta na pozici obchodního zástupce, lektoři poskytnou zpětnou vazbu, možnost využití videozáznamu k rozboru klíčových momentů

2 x 30 min.

 1.  
  1. 1 - 2 x náslech při pohovorech se skutečnými kandidáty vedenými senior konzultanty Advanced Search

1 - 2 x 60 min

 1.  
  1. 1 – 2 x plné vedení pohovoru se skutečným kandidátem pod dohledem senior konzultanta Advanced Search + zpětná vazba senior konzultanta

1 – 2 x 60 min

 1.  
  1. 1 x účastnice hodnotí výkony kandidátů při sledování videozáznamu skupinové diskuse/týmové práce (role play) + zpětná vazba lektorů

45 min

 1.  
  1. 1 x účastnice hodnotí výkony lektorů v roli kandidátů při argumentačním dialogu (role play) + zpětná vazba lektorů

45 min.


ADVANCED HIRING SYSTEM – TRÉNINK VEDENÍ VÝBĚROVÉHO PROCESU

Vybraný termín:

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.