Pracovnělékařská služba po zásadních změnách • problémy s jejich uplatňováním v praxi

Kurzem Vás provede ŠUBRT Bořivoj JUDr.

Základní info

Určeno pro: vedoucí pracovníky, personalisty, mzdové účetní, pracovníky PaM, BOZP, lékaře a pro všechny zájemce, kteří se potřebují orientovat v této problematice

 • Přehled právní úpravy, vč. zákona o ochraně veřejného zdraví a zákoníku práce • zvláštní právní předpisy (řidiči z povolání a další profese)
 • Zákon o specifických zdravotních službách (ZSZS) a vyhláška č. 79/2013 Sb. (vyhláška o pracovnělékařských službách) a jejich novelizace z roku 2022
 • Základní pravidla kategorizace prací, rizikové práce podle zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb., vyhlášky č. 432/2003 Sb. a jejích novel, profesní riziko
 • Pracovnělékařská služba, její obsah, poradenská a dohledová činnost poskytovatele PLS, zjednodušení
 • Smlouvy zaměstnavatelů s poskytovateli PLS, kdy není třeba trvalá smlouva, povinnosti a oprávnění lékařů vůči zaměstnavatelům
 • Vysílání zaměstnanců na lékařské prohlídky k jejich registrujícím poskytovatelům
 • Institut pověřeného poskytovatele
 • Pracovnělékařské prohlídky vstupní při vzniku zaměstnání • vstupní při změně práce • periodické • mimořádné a výstupní • jejich zajišťování a obsah podle prováděcí vyhlášky, kdy je dána dobrovolnost podle novel
 • Pracovnělékařské prohlídky podle zvláštních právních předpisů (zejména řidiči z povolání a drážní doprava po novele)
 • Jak u dohod o pracích mimo pracovní poměr
 • Úprava pro agenturní zaměstnance
 • Financování (vč. vstupních prohlídek)
 • Lékařské posudky, výpis ze zdravotnické dokumentace
 • Platnost a právní účinky posudku, opravné prostředky a jejich důsledky, možnost vzdát se opravného prostředku
 • Soudní přezkum podle judikatury Ústavního soudu • aktuální judikatura Nejvyššího soudu (nakolik je posudek závazný)
 • Posudkové závěry a jejich důsledky podle zákoníku práce • souvislost s pracovními úrazy a nemocemi z povolání
 • Důsledky neprovedení prohlídky podle ZSZS a zákoníku práce • povinnost vyřazení zaměstnance z výkonu práce • výpověď a převedení na jinou práci
 • Kontrolní působnost hygienických stanic a inspekce práce, možné sankce (změny)
 • Postup uznávání nemocí z povolání podle zákona a vyhlášky č. 104/2012 Sb., včetně Covid 19
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Pracovnělékařská služba po zásadních změnách • problémy s jejich uplatňováním v praxi

Vybraný termín:

14.12.2022  Zlínský kraj Upřesnující informace k termínu

Cena
1 975 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a čtyři ? Součet zapište číslicemi.