Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Personalistika a bezpečnost práce aktuálně a pro rok 2023

Kurzem Vás provede Mgr. Petr Kaňka

Absolvent Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor environmentální geologie a geochemie životního prostředí. Je zakladatelem,…

Základní info

Cíle kurzu

Na semináři se seznámíte s hlavními právními požadavky pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a praktickými příklady a vzory k implementaci požadavků v praxi.

Určeno pro

Seminář je určen personalistům, pracovníkům zodpovědným za BOZP, mzdovým účetním a také těm, kteří se připravují na provedení mzdového auditu.

Obsah kurzu

• komplexní přehled problematiky BOZP – výběr klíčových povinností organizací,

• povinnosti zaměstnavatele dle zákoníku práce,

• jakou dokumentaci má mít zaměstnavatel z pohledu legislativy – přehled všech existujících dokumentů,

• povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s pracovními úrazy,

• systém školení v BOZP podle zákoníku práce a technicko-legislativní školení ve vazbě na zdravotní způsobilost,

• systém ověřování zdravotní způsobilosti k práci, kategorizace prací,

• odborně způsobilá osoba (OZO) k zajišťování úkolů v prevenci rizik BOZP a jeho role,

• kontroly, kompetence orgánů státní správy a hrozící sankce.

Odpovědi na dotazy.

Poznámka

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace.
Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30.
Připojit se můžete z počítače i mobilu.
V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Do 5 pracovních dnů (včetně) po skončení on-line výuky obdržíte e-mailem odkaz se záznamem s platností na 7 kalendářních dnů.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Personalistika a bezpečnost práce aktuálně a pro rok 2023

Vybraný termín:

25.11.2022  Online Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a sedm ? Součet zapište číslicemi.