JAK DOBŘE PŘIPRAVIT DEVELOPMENT CENTRA?

Základní info

Development centrum je nástrojem, kterým firma získá přehled o potenciálu a rezervách jednotlivých zaměstnanců.  Je nástrojem pro vytvoření efektivního profesního rozvoje. Identifikuje silné a slabé stránky účastníků z hlediska kompetencí.  Je benchmarkingovým a tréninkovým nástrojem.

Nabízíme zaškolení hodnotitelů pro DC, stejně tak jako jeho celou realizaci na klíč.

DC využívá a v tréninku se naučíte:

 

  • Jak využít modelové situace mapující různé pracovní náplně, které modelové situace jsou zaměřené na další rozvoj, případové studie
  • Psychologicko-profesní testy
  • Jak designovat program
  • Jak pracovat dále s individuálními zpětnou vazbu pro účastníky
  • Jak vytvořit další plán rozvoje
  • Návaznost DC na 360 zpětnou vazbu, na hodnotící systémy
  • Co požadovat na externím dodavateli

 

JAK DOBŘE PŘIPRAVIT DEVELOPMENT CENTRA?

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a dvě ? Součet zapište číslicemi.