Teambuilding

Kurz na míru

Základní info

Záměr kurzu:
Teambuilding je typ kurzu, který kombinací aktivit a jejich rozboru a zpětných vazeb pomůže účastníkům zažít a pochopit principy, které pomáhají efektivně a konstruktivně komunikovat a spolupracovat. Zároveň podporuje tvořivost a udržování otevřených mezilidských vztahů.

Charakteristická skupina:
Pracovní skupina nebo tým od 5 do 25 osob, kteří jsou spolu v pracovním kontaktu.

Doporučená délka kurzu:
2 - 4 dny.

Popis kurzu:
Teambuildingové kurzy mají charakter spíše práce než odpočinku, i když zážitková forma také přináší smích a zábavu. Kurz je většinou založen na outdoorových nebo indoorových aktivitách, které jsou vybírány podle tématu kurzu. Následně na tyto aktivity navazuje rozbor se zobecněním, možností využití videa či případnou teorií na aktuální témata. Následuje diskuse o tom, co se na základě prožitku a jeho pochopení může změnit, posílit nebo udržet v tomto konkrétním týmu v práci. Poté mají účastníci možnost tento nový vzorec chování vyzkoušet a posoudit jeho efektivitu. Chceme vám nechat nahlédnout na váš tým novým neobvyklým pohledem, abyste mohli zlepšit vaší spolupráci a také abyste si to společně užili. Nabízíme vám prostor k hledání a pojmenování zásad a vzorců chování, které vám nejlépe vyhovují ve vaší skupině. Když je objevíte, je důležité, že víte, jak se to stalo. Potom to můžete kdykoliv zopakovat sami a nejste majiteli pouze výsledku, ale i celého procesu.

Příklady hlavních zaměření teambuildingových kurzů:
* týmová spolupráce
* komunikace v pracovní skupině
* tvořivé řešení problémů
* vedení skupiny, leadership, delegování
* role v týmu
* řešení konfliktů a problémů v mezilidských vztazích
* krize a krizové situace

Specifika teambuildingového kurzu:
K tomuto typu kurzu můžeme podle zadání připojit:
* psychodiagnostiku ve spolupráci s odborníky
* rozsáhlejší teoretické výkladové bloky ve spolupráci s firmou Gradua-Cegos
* krizové situace obsahující i chování v nebezpečných situacích nebo prostředích, bezpečnost na bankovních přepážkách, útoky různého druhu - na tomto kurzu spolupracujeme s externími specialisty

Teambuilding

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.