Změny Zákoníku práce v aplikační praxi

Kurz na míru

Základní info

Zaměření kurzu

Kurz je zaměřen na Novelu zákoníku práce a s ním související změny v pracovněprávních vztazích.

Komu je kurz určen

Program je vhodný pro vedoucí pracovníky firem, majitele firem, podnikatele, zaměstnance, kteří se danou problematikou setkávají v rámci firemní praxe. 

Zkrácený obsah

 • Novela zákoníku práce k 1. 1. 2014 a souvisejících předpisů
 • Novela Nový občanský zákoník a s ním související změny v pracovněprávních vztazích
 • Vymezení závislé práce, závislá a nelegální práce
 • Neplatnost právních úkonů
 • Vznik pracovního poměru, skončení pracovního poměru, výše odstupného
 • Dohody o provedení práce
 • Sociální a zdravotní pojistné
 • Změna pracovní doby a jejího rozvržení
 • Sjednání výše mzdy
 • Překážky v práci
 • Oblast čerpání dovolené
 • Srážky ze mzdy
 • Řešení aktuálních problémů pracovního práva v praxi
 • Dotazy

Místo konání

Neuron consulting, s.r.o., Kratochvílova 1

Metody a techniky

Důraz je především kladen na propojení teorie s praxí a nedílnou součástí teorie jsou praktické ukázky, praktická cvičení, řešení případových studií a modelových situací.

Podklady k tréninku budou v tištěné podobě s prostorem pro poznámky účastníků, formát A4 kroužková vazba.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

                         Více informací naleznete zde:    

Změny Zákoníku práce v aplikační praxi

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.