Podnikání v cestovním ruchu a volnočasových aktivitách

Kurz na míru

Základní info

Vstupní předpoklady
Znalosti na úrovni středoškolského vzdělání se zaměřením na cestovní ruch

Cíl modulu
Seznámení s novými formami cestovního ruchu (ekoturistika, agroturistika, cykloturistika, venkovská turistika, prázdniny na venkově).

Obsah modulu
podmínky podnikání v cestovním ruchu a volnočasových aktivitách
analýza trhu a faktory, které ovlivňují postavení na trhu
aplikace zásad marketingu při podnikání v cestovním ruchu
tvorba marketingové strategie, marketingový výzkum
produkty služeb cestovního ruchu, životní cyklus produktu
zákazník, orientace na zákazníka, potřeby zákazníka
informační a komunikační technologie v činnosti podniku
cestovní kanceláře a cestovní agentury
dopravci, dopravní prostředky používané účastníky cestovního ruchu, podnikání v dopravě
ubytovací zařízení a jejich kategorie, druhy ubytování, podnikání v ubytování
hotely, hotelové řetězce

Časový rozsah
24 vyučovacích hodin

Podnikání v cestovním ruchu a volnočasových aktivitách

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.