ZÁSADY JEDNÁNÍ SE ZÁKAZNÍKEM/KLIENTEM

Kurz na míru

Základní info

CÍLE MODULU:

Natrénujete jak zákazníka získat a také si jej udržet. Doplníte si potřebné informace o zásadách účinné komunikace se zákazníkem, natrénujete jednání s obtížnými typy zákazníků.

HLAVNÍ TÉMATA:

§                navázání vztahu se zákazníkem a příprava pozice pro jednání

§                jak vzbudit pozitivní první dojem a zákazníka si získat

§                slovní a mimoslovní komunikace se zákazníkem (specifický výběr slov, využití řeči těla, zrcadlení)

§                nedirektivní vedení obchodního rozhovoru

§                jednání s obtížnými zákazníky, typy obtížných zákazníků, věcné zvládání situace

§                nácvik zodpovídání námitek

§                pozitivní myšlení a seberealizace

§                diplomacie a taktika v jednání se zákazníkem

ROZSAH MODULU:  2 dny

Klíčová slova: zásady jednání, obchodní jednání, navázání vztahu, první dojem, slovní a mimoslovní komunikace, řeč těla, nedirektivní vedení rozhovoru, námitky, pozitivní myšlení

ZÁSADY JEDNÁNÍ SE ZÁKAZNÍKEM/KLIENTEM

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.