MEDIÁLNÍ KAMPANĚ

Kurz na míru

Základní info

CÍLE MODULU:

Ujasníte si fungování médií a rozvinete své doved-

nosti v oblasti rozhodování o způsobu zadávání

kampaní, odhadu jejich výsledků. Zlepšíte a posílíte

své dovednosti v oblasti výběru mediálních agentur

a kontroly jejich práce.

HLAVNÍ TÉMATA:

§                poznejte svého zákazníka - segmentace

§                komunikace s cílovými skupinami

§                od plánování po zadání kampaně       

§                odhad výsledku – výzkum trhu

§                reklama v tisku

§                reklama v rozhlase

§                reklama v TV

§                venkovní reklama         

§                internet

§                direct mail

§                podpora prodeje          

§                Public Relations

ROZSAH MODULU:  2 dny

Klíčová slova: mediální kampaň, média, segmentace, cílová skupina, výzkum trhu, odhad výsledku, reklama, tisk, rozhlas, televize, internet, direct mail, podpora prodeje, public relations

MEDIÁLNÍ KAMPANĚ

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.