Techniky vedoucí k úspěšnému uzavření obchodního jednání

Kurz na míru

Základní info

2 dny

Motto: "Kdo si o nic neřekne, nic nedostane.?

Pro obchodního zástupce je jedním z nejtěžších okamžiků moment, kdy se mají zákazníka zeptat na závěrečné stanovisko. Pokud se zeptá příliš brzy a odpověď je: "Ne?, může se snadno stát, že je to i odmítnutí definitivní, protože se zákazník stáhne "do ulity?. Pokud se nezeptá anebo se zeptá pozdě, zákazník většinou řekne: "Musím si to rozmyslet? nebo "Musím se poradit? apod. Ve většině případů to vede ke konečnému odmítnutí, protože zákazník "emočně vychladne?. Jak si tedy říct zákazníkovi o objednávku? Umění říci si o smlouvu, objednávku či dohodu zákazníkovi vyžaduje především vystihnout správný okamžik. Jak odlišit konečné odmítnutí od dílčího? Dalším problémem je vhodná forma. Často se obchodním zástupcům stane, že si nevhodnou formou ?zabouchnou dveře? u zákazníka. Tomu všemu se můžete vyhnout, toto vše se můžete naučit.

Účastníci se naučí a natrénují:
Budete umět vystihnout ten správný okamžik k uzavření obchodu. Dokážete se vyrovnat i se zdržovacími manévry zákazníka. Nenecháte se zmást dílčím odmítnutím a díky uzavíracím technikám dokážete dotáhnout obchodní jednání do úspěšného konce.

Firma získá:
Vaši obchodní zástupci budou schopni investovaný čas a peníze zhodnotit v závěrečné fázi obchodního jednání - uzavřením obchodu. Získáte tak více efektivních obchodních jednání končících úspěchem, tím více zákazníků a tím i větší zisk pro Vaši firmu.

Techniky vedoucí k úspěšnému uzavření obchodního jednání

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.