Řeč těla

Kurz na míru

Základní info

Motto: "Hleďme vždy vpřed, chceme-li vpřed."

Rozsah: 2 dny

Témata:
? Test vnímavosti k neverbálním signálům
? Haptika, gestika, posturologie, mimika (videotrénink)
? Proxemika (videotrénink)
? Zraková komunikace (videotrénink)
? Přesvědčivé signály moci
? Teritorialita
? Komunikace barvami, čichem, úpravou oblečení
? Kulturní odlišnosti
? Jak rozpoznat lež (nervozitu, vzpomínání)
? Jak vyjádřit převahu podáním ruky

Řeč těla

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.