Lektorské a prezentační dovednosti pro pokročilé

Kurz na míru

Základní info

Charakteristika:
Cílem kurzu je naučit lektory, jak vtáhnout posluchače do problému, motivovat a vést je k aktivní účasti na řešení výukových či reálných problémů.

Určeno pro:
* lektory
* instruktory
* konzultanty
* kouče

Co se naučíte:
* stimulovat a využívat efektivní metody učení
* mobilizovat tvůrčí potenciál lidí
* zvládnout moderační postupy a techniky

Témata:
* Interaktivita a tvořivost v lektorské práci
* Jak překonat psychické bariéry (ice-breaking a tzv. měkké hry)
* Moderace učení (od moderace workshopu k open space technologii)
* Diagnostické přístupy v práci lektora
* Hodnocení efektivity a účinnosti vzdělávacích aktivit a práce lektora

Metody výuky:
* interaktivní tréninkový přístup
* řešení modelových situací
* skupinová práce
* případové studie

Rozsah kurzu:
2 výukové dny

Lektorské a prezentační dovednosti pro pokročilé

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.