ANALÝZA KONKURENČNÍHO POSTAVENÍ FIRMY NA TRHU a tržních příležitostí

Kurz na míru

Základní info

Určeno pro
marketingové manažery a marketingové specialisty, obchodníky a obchodní zástupce.

Cíl:
Pochopit důležitost stálého přehledu trhu a pravidelné práce při vyhledávání nových příležitostí a odbytišť, nácvik sledování konkurence a práce se segmentací vlastních zákazníků. Každý účastník by si měl odnést orientační segmentaci vlastních zákazníků a základní mapu pozice vlastní značky (existuje-li) a konkurenčních značek.

Obsah:
Vyhledávání tržních příležitostí
* Interní práce a rozbor tržních příležitostí, brainstorming a vnitřní informační systém
* Síly makroprostředí – demografie, trendy a módní styly, životní prostředí, technologické prostředí, vliv regionů
* Analýza chování spotřebitele/odběratele
Způsoby mapování konkurenčního pole
* Identifikace konkurentů a jejich mapování
* Identifikace strategie konkurentů a jejich cílů
* Stanovení tržní strategie
* Tržní segmenty a výklenky
Segmentace zákazníků
* Marketingový výzkum potřeb, spokojenosti
* Formování segmentů v praxi
Základní způsoby sledování zákazníků
* Tvorba interního informačního systému, práce s ním a vyhodnocování
* Marketingový výzkum
* Kvalitativní a kvantitativní marketingový výzkum
* Sekundární analýza dat a data běžně dostupná

Metody výuky:
Interaktivní seminář, teoretická báze s cvičeními a příklady z praxe, příkladové studie.

Poznámka:
Prosíme účastníky, aby si s sebou přinesli stručnou charakteristiku podstaty výroby, prodeje nebo služby jejich společnosti a připravili si seznam hlavních konkurentů.

ANALÝZA KONKURENČNÍHO POSTAVENÍ FIRMY NA TRHU a tržních příležitostí

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a dvě ? Součet zapište číslicemi.