Základy projektového řízení

Kurz na míru

Základní info

Řízení projektu se zabývá řízením projektu, tedy časově ohraničené a ucelené sady činností a procesů, jejímž cílem je zavedení, vytvoření nebo změna něčeho
konkrétního.

Řízení projektů je řízení vymezené sady činností, je to organizované úsilí s jasným časově definovaným cílem. Jeho účelem je zajistit efektivní řízení této sady činností tak, aby přinesla předpokládaný výsledek v předpokládaném čase za předpokládané náklady.

Při projektovém řízení je tedy třeba aplikovat znalosti, zkušenosti, dovednosti, činnosti, nástroje a techniky na projektu tak, aby projekt splnil požadavky na něj kladené a dosáhl svých cílů v čase, v nákladech i potřebné kvalitě.ní výrobek náročné a požadované zákaznické specifikace.

V rámci semináře projektového řízení, se naučíte využívat nástroje projektového řízení a pochopíte jejich využití v praxi. Dokážete se rozhodnout, který nástroj je více, či méně vhodný k vašemu projektu.

KOHO OSLOVÍME:
Seminář je určen manažerům projektů, vedoucím komplexních zakázek, osobám
odpovědným za investice nebo strategii a rozvoj, členům projektových týmů a všem ostatním, kteří chtějí zlepšit své organizační schopnosti a napomoci bezproblémovému průběhu projektů.

PROGRAM SEMINÁŘE:
 Projekt a jeho dočasnost
 Jedinečnost (unikátnost) projektu
 Projektový management, Projektové fáze a životní cyklus projektu
 Přístup Project Management Institute
 Síťová analýza a podrobné plánování projektů řídicích systémů
 Ganttovy diagramy, Sestavení Ganttova diagramu, Příklad Ganttova diagramu
 Teorie omezení
 Nástroje TOC
 Které oblasti řeší Kritický řetěz?
 Metoda CPM
 Metoda PERT

TERMÍN: přesný termín je stanoven na WWW stránkách Quality Point
ČAS SEMINÁŘE: jednodenní seminář jsme připravili od 08:30 - 16:00 hod.
LEKTOR: Ing. Jan Matuský
CENA: 3,300.00 Kč
V ceně semináře je společný oběd včetně občerstvení, které je podáváno po celou dobu trvání semináře zdarma.
OBJEDNÁVKY: info@quality-point.cz nebo na WWW stránkách Quality Point
DALŠÍ INFORMACE: Jako účastník semináře získáte OSVĚDČENÍ o jeho absolvování, který můžete uvést ve svém CV – v části o absolvovaných kurzech a školeních. Seminář je připraven jako nelicenční v rámci kvalifikovaného dodavatele MMR.

Základy projektového řízení

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a deset ? Součet zapište číslicemi.