Základy osobního rozvoje v 1 dni

kurz

Základní info

Seminář je určen:

pro lidi, kteří si chtějí vážit sami sebe, dosahovat úspěchů o kterých v této chvíli uvažují jako o zázraku a chtějí být nejenom úspěšní ale i oblíbení.

Cíl:

Tento seminář si klade za cíl seznámit účastníka se základy a principy osobního rozvoje. Osobní rozvoj člověka je oblast, která skýtá nové pohledy na sebezdokonalování se v různých oblastech a různými způsoby.

Obsah:

1. Osobní rozvoj – definice a prvky osobního rozvoje

- Definice osobního rozvoje 
- Sebepojetí, seberegulace, psychohygiena 
- Sebepoznání a rozvoj osobnosti 
- Komunikace, její formy a přínosy pro osobní rozvoj 
- Verbální komunikace 
- Asertivita – výklad a ukázka 
- Neverbální komunikace 
- Kompetence

2. Morální rozvoj jako součást osobního rozvoje

- Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
- Hodnoty, postoje, praktická etika

3. Emoční rovnice a vzorce chování

- Princip emočních rovnic 
- Postup změny vzorců chování

4. Řízená meditace jako součást osobního rozvoje

- Princip meditace a její účinku na vědomí 
- Mozkové frekvenční hladiny, popis, využití 
- Ukázka pro meditaci v hladině alfa

5. Matrix Energetics

- Co má společné osobní rozvoj s kvantovou fyzikou – princip Matrix Energetics 
- Vizualizace cíle v osobním rozvoji 
- Základní metody Matrix Energetics 
- Ukázka metody

6. Řízená diskuze

Každý účastník obdrží vytištěný lektorský manuál v českém jazyce. Manuál obsahuje kromě základních informací k přednášené problematice rovněž i volné místo na závěr každé kapitoly. Je mu tak umožněno pořizovat si přímo do lektorského manuálu své poznámky.

Přednáší a dotazy zodpovídá:

Ing. Peter Jaďuď

Základy osobního rozvoje v 1 dni

Vybraný termín:

 Praha Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.