Zakladatel malého a středního podniku

Kurz na míru

Základní info

Tříměsíční kurz je určen pro uchazeče o zaměstnání evidované na svém ÚP, příp. pro ohrožené ztrátou zaměstnání. V tomto případě kurzovné hradí ÚP nebo firma. Po dobu tří měsíců si stážisté zpracovávají pod dohledem našich lektorů svůj podnikatelský záměr. Vyhrazeny jsou také individuální konzultace nad projektem. Kurz je zakončen prezentací záměru. Absolventi obdrží osvědčení s celostátní platností.Forma výuky: denní. Nápň výuky: marketing, ekonomika a účetnictví, právo, psychologické aspekty v podnikání, základy obsluhy PC. Požadavkem pro zařazení do kurzu je reálnost podnikatelského záměru a ochota vzdělávat se.

Zakladatel malého a středního podniku

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.