Vysílání pracovníků z ČR do členských států EU a EHP

kurz

Základní info

Seminář je určen:

personalistům, mzdovým účetním, dalším pracovníkům v oblasti HR, finančním manažerům, kteří chtějí získat komplexní informaci o povinnostech zaměstnavatelů i zaměstnanců souvisejících s vysíláním zaměstnanců do EU
Obsah semináře:

Zaměstnavatel vysílající zaměstnance na pracovní cesty do EU, EHP, Švýcarska či jiných států má velkou řadu souvisejících povinností. Je třeba rozlišovat, zda zaměstnanci poskytují službu či nikoliv. I bez poskytování služeb je nutné řešit některé povinnosti v zahraničí.

Cílem tohoto semináře je upozornit na povinnosti českých zaměstnavatelů při vyslání zaměstnanců do EU z pohledu evropského práva, pracovního práva, sociálního zabezpečení a daňového práva a zabránit tak riziku sankcí. Seminář se zaměří i na směrnici o vysílání pracovníků, a zpřísnění pravidel od roku 2020.

Na semináři budou vysvětleny související otázky pracovního práva, práva sociálního zabezpečení a daňového práva i riziko souvisejících sankcí při nedodržení povinností. Druhá část semináře se zaobírá pojištěním a zdaněním zaměstnanců vyslaných do zahraničí na pracovní cesty.

CO JE TO VYSLÁNÍ Z POHLEDU RŮZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
* Evropské právo a vyslání
* Vyslání na pracovní cestu a vyslání podle evropských předpisů
* Vyslání na pracovní cestu a placení sociálního a zdravotního pojištění právo sociálního zabezpečení
* Vyslání na pracovní cestu a zdanění v zahraničí (kdy a proč)

PRACOVNÍ CESTA A VYSLÁNÍ
* Nárok na cestovní náhrady
* Možnost snížení nároku na zahraniční stravné
* Místo výkonu práce v zahraničí

VOLNÝ POHYB SLUŽEB A LIMITY A POVINNOSTI ČESKÉHO PODNIKATELE
* Co je to volný pohyb služeb
* Kdy se nejedná volný pohyb služeb, ale o usazení a související povinnosti

MINIMÁLNÍ A SROVNATELNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY VE STÁTĚ VYSLÁNÍ
* Informace o povinnosti garantovat minimální pracovní podmínky (co srovnávat)
* Povinnost poskytovat odměnu namísto minimální mzdy podle předpisů státu vyslání
* Doklady, které musí vyslaný pracovník mít s sebou
* Řetězení vyslání pracovníků na stejnou pracovní pozici na stejném místě a její dopady
* Omezení délky vyslání zaměstnanců a aplikace všech lokálních předpisů státu vyslání
* Srovnatelné pracovní podmínky ve státě vyslání versus minimální podmínky ve státě vyslání
* Vyslání agenturních zaměstnanců a povinnosti agentury práce a uživatele
* Přidělení k jinému zaměstnavateli do jiného členského státu versus vyslání agenturou práce ve světle směrnice o vysílání pracovníků
* Povinné hlášení vyslání zaměstnanců před zahájením vyslání

NOTIFIKACE VE STÁTĚ VYSLÁNÍ – PŘÍKLADY Z JEDNOTLIVÝCH STÁTŮ
* Slovensko, Rakousko, Francie, Německo atd.
* Sankce za nesplnění notifikačních povinností

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VČETNĚ ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A VYSLÁNÍ
* Vyslání
* Nesplnění podmínek pro vyslání pro účely sociálního zabezpečení a jeho dopady
* Souběžně vykonávaná činnost
* Výjimka
* Formulář A1 (existují výjimky, kdy ho zaměstnanec nepotřebuje)

STÁLÁ PROVOZOVNA A POVINNOSTI PRO VYSÍLAJÍCÍ ZAMĚSTNAVATELE
* Kdy vzniká českému zaměstnavateli v zahraničí stálá provozovna
* Povinnosti českých zaměstnavatelů při vzniku stálé provozovny
* Situace, kdy stálá provozovna nevzniká

ZDANĚNÍ VYSLANÝCH ZAMĚSTNANCŮ VE STÁTĚ VYSLÁNÍ
* Zdanění v případě vzniku stálé provozovny
* Zdanění vyslaných zaměstnanců, pokud stálá provozovna nevznikne
* Mezinárodní pronájem pracovní síly a jeho dopady

SOUVISEJÍCÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE
* Zálohy na daň z příjmů fyzických osob - zaměstnanců v České republice – kdy ano a kdy ne
* Podání přiznání k dani z příjmů v České republice (celosvětové příjmy) – zaměstnanci a zaměstnavatel
* Zamezení dvojího zdanění po novele zákona o daních z příjmů včetně dopadů do zdanění českých daňových rezidentů

DOTAZY A DISKUZE

Vysílání pracovníků z ČR do členských států EU a EHP

Vybraný termín:

31.10.2023  ONLINE Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.