Výcvik prostředníků (mediátorů) pro vedení mimosoudního řešení sporů a stížností - NOVINKA

Kurz na míru

Základní info

Určeno:
Manažerům pověřovaným zprostředkováním mimosoudního vyřešení sporů a stížností dohodou, členům oborových komor, které ve svých stanovách mají mimosoudní řešení stížností a sporů, pracovníkům personálních a právních útvarů. Pracovníkům státní správy a samosprávy a absolventům semináře Mimosoudní řešení sporů přímým a zprostředkovaným vyjednáváním.
Limitovaný počet účastníků (3 - 4 osoby)!


Cíle semináře:
Výcvik účastníků ve vedení zprostředkovaného vyjednávání (mediaci).
Prohloubení dovedností účastníků pochopit operativní mytologii sporných stran a mechanismus jejich komunikace, analyzovat jejich konflikt a uplatňovat dohled nad vyjednávacím procesem, dosahovat vyvážené stabilní dohody.


Obsah:
Detailní obsah je stanoven na základě dohody lektora a účastníků výcviku.
- Specifické úkoly a dovednosti prostředníka v jednotlivých fázích mediace
- Řešení modelových sporů účastníky výcviku
- Vyjednávání sporů z praxe účastníků
- Zpětná vazba zprostředkovaná partnery v modelových situacích a videozáznamy jednání
Individuální poradenství.


Metody:
Řešení modelových sporů a stížností, zpětná vazba lektora a partnerů v modelových situacích, diskuze. V případě potřeby nácvik dílčích dovedností.


Rozsah semináře: 2 dny


Popis:
Soudní výroky o vině a závazcích sporných stran bývají příliš často jedna věc a zcela jinou věcí je do jaké míry jsou strany ochotny je akceptovat. Mediace není založena na výhře a prohře, na podřizování se kterékoliv strany autoritě. Její podstatou je hledání variant řešení situace. Prostředník (mediátor) pouze vede vyjednávání stran o akceptovatelných řešeních, garantuje při tom, že dohoda bude přijata na základě plné informovanosti stran o jejích důsledcích, že pro žádnou ze stran nebude nápadně nevýhodná, bude vyvážena a bude v souladu se zákonem a dobrými mravy.
Schopnost dosahovat dohody ve sporech a plnit je, řešit stížnosti mimosoudní cestou významně snižuje pravděpodobnost odvolávání, zvyšuje procento dodržovaných závazků z dohod vyplývajících. Šetří čas a finanční náklady soudních řízení i v případech, v nichž je výrok soudu či jiné autority o dohodě nutný či zákonem stanovený. Velmi pozitivně ovlivňuje image organizace i jejich pracovníků.

Výcvik prostředníků (mediátorů) pro vedení mimosoudního řešení sporů a stížností - NOVINKA

$course.accreditationsStr

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.