Umění prezentace

Kurz na míru

Základní info

Cíl semináře

Účastníci ví, jak se připravit na prezentaci, jak mají působit jako zástupci společnosti, jak zaujmout a komunikovat. Ovládají zásady rétoriky, umí zvládat trému a vytvářet pozitivní zpětnou vazbu na prezentaci.

Cílová skupina

Střední a top management

Učební metoda

 • Interaktivní dialog
 • Modelová příprava prezentace
 • Skupinová analýza formou řízené diskuse

Délka trvání semináře - 2 - 4 dny

Zajištění semináře - Je možné využít námi poskytované organizace seminářů a výjezdních zasedání, popř. zajištění semináře ve Vašich prostorech

V ceně semináře je zahrnuto

 • Kompletní učební podklady
 • A.I.P.šanon

Návrhy obsahů

 • Příprava a záměr prezentace
 • Technika a signály verbálního projevu
 • Vizualizace
 • Prezentační pomůcky a média
 • Jak zaujmout
 • Jak nadchnout
 • Jak zvládat publikum
 • Eliminace rušivých vlivů
 • Motivace a hodnocení
 • Jak zvládat trému
 • Zákony rétoriky
 • Vytváření pozitivní zpětné vazby

Umění prezentace

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.