Typológia osobnosti

Kurz na míru

Základní info

Ciele:

* zdokonaliť si sociálne kompetencie a oboznámiť sa s podstatou niektorých teórií osobnosti
* precvičiť si rôzne metódy poznávanie osobností
* zvládať náročné a konfliktné situácie v komunikácii s problémovými ľuďmi
* vedieť uplatňovať prvky asertivity a využívať asertívne správanie
* poznať prácu mozgu a jej vplyv na osobnosť (emócie, osobnostné črty a inteligencia)
* vedieť reagovať na požiadavky vysokého výkonu pri odbúraní stresových situácií
* poznať a mať precvičené nové spôsoby zvládania situácií a využívania emócií, vrátane zvládania negatívnych emócií, či uplatňovania motivácie a sebamotivácie

Typológia osobnosti

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.