Tvůrčí dílny BE SOUL-UTIONS

workshop

Základní info

Hledáte opravdovou změnu, radost a smysl ve své práci? Chybí vám zdroje
a nástroje, jak udržet krok a více chápat, co se v byznysu děje? Jste ochotni
pro to něco udělat? Překročit své limity, svůj stín, zónu pohodlí?

POSLÁNÍ / CÍLE TVŮRČÍ DÍLNY

Sdílet informace o aktuálních změnách a vývoji v podnikových a společenských systémech prožitkovou formou. Hledat nová firemní řešení a inovace, které nám pomohou toto nové hodnoté paradigma v byznysu akceptovat a přizpůsobit se. Podpořit rychlejší změnu myšlení, chování a procesů ve světě korporací i malého podnikání. MANAŽERSKÝ PROGRAM / WORKSHOP pro odvážné.

PRO KOHO / KOMU JE URČENA

Pro všechny odvážné a aktivní lidi z byznysu, kteří mají chuť, záměr a poslání věci měnit, rozhodovat a uskutečňovat. Chtějí postupně převést své podnikání, svou práci či firmu na vyšší úroveň podle nových hodnotových principů. Pro všechny, kteří jsou připraveni sdílet to důležité, aktivně se zapojit a spolupracovat s lidmi s podobným nasazením. Chtějí dlouhodobá řešení a hledají způsob, jak je převést do praxe, promítnout do svého okolí a nadchnout pro ně i ostatní.

FIREMNÍ / PRACOVNÍ TÉMATA VHODNÁ PRO TVŮRČÍ DÍLNU

•  Potřeba nového strategického rozhodnutí
•  Nový směr a smysl ve vaší práci či firmě
•  Změna struktury, organizačního designu firmy
•  Nastavení efektivních finančních toků a ekonomické stability
•  Spojení se smyslem, hodnotami a posláním vaší práce/firmy
•  Klíčová „message“ pro tvorbu marketingové strategie
•  Identifikace potřeb a zpětné vazby cílových zákazníků, klientů
•  budeme se věnovat vám a tématům, která do tvůrčí dílny přinesete

CO ZÍSKÁTE / ZAŽIJETE

•  Více lehkosti, optimismu a uvědomění pro vaši práci
•  Posílení zdrojů síly, sebejistoty, kreativity, poslání
•  Nové kompetence, zkušenosti a osobní dovednosti
•  Vyjasnění vize, poslání, smyslu a dalšího směru
•  Nové praktické nástroje, řešení, know-how
•  Jedinečný vhled do systémů okolo nás
•  Porozumění skrytým souvislostem v byznysu
•  Inspiraci a nový pohled na vývoj světa podnikání

CO VÁS ČEKÁ

Společně, jako tým lidí různých talentů a odborností, budeme v tvůrčím procesu modelovat nové vzory, procesy, řešení, východiska na zásadní otázky současného byznysu a na místě ověřovat jejich funkčnost a výslednou efektivitu pro uplatnění ve firemní praxi.

JAK SE BUDE PRACOVAT

Vytvoříme živý kreativní prostor pro zajímavá témata z vašeho oboru/okolí, meziooborové sdílení (sharing), aktivní diskusi, systemickou práci, simulační hry, koučovací techniky apod.

CO JSOU TVŮRČÍ DÍLNY

Tvůrčí dílna BUSINESS EVOLUTION (BE) CREATORS je nový formát prožitkového vzdělávání. Je to prostor pro praktická setkání aktivních tvůrců, moudrých lídrů, odborníků, konzultantů, vizionářů – kteří chtějí skutečně tvořit, konat a skutečně měnit svět byznysu – ne pouze debatovat a objevovat, co už všichni víme.

OHLASY / ZÁZNAM Z TVŮRČÍ DÍLNY

Fér obchod - čtěte více >>


Tvůrčí dílny BE SOUL-UTIONS

Vybraný termín:

 Praha

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.