Systém EMS podle ČSN EN ISO 14001

Kurz na míru

Základní info

Popis:
Environmentální management a požadavky na jeho zavádění podle ČSN EN ISO 14001 do podnikové praxe.

Systém environmentálního managementu jako neoddělitelná součást celkového systému řízení podniku
Význam EMS pro podnik
- Princip trvalého snižování dopadů na ŽP, ekonomické přínosy, vazba na obchodní činnost
Faktory významné pro rozhodovací proces o zavádění systému EMS
Legislativní požadavky
- na systémy EMAS, EMS, ČSN EN ISO 14001, tj. směrnice BS 7750, EU 1836/93 a normy řady ISO 14000
Souvislosti a návaznosti mezi systémy budovanými dle ISO 9001/2 a 14001
Projekt zavádění EMS v podniku
- Rozsah, systém auditů a příprava na certifikaci
Požadavky na přezkum EMS vrcholovým vedením podniku

Systém EMS podle ČSN EN ISO 14001

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.