Strategie a taktika vyjednávání v krizových situacích

Kurz na míru

Základní info

* Vyjednávání a vyjednavači v krizových situacích (V, SD, ST, PC).
* Základ = komplexní příprava vyjednávání zahrnující nejrůznější typy krizových scénářů (V, PS, PC).
* Úspěch spočívající ve volbě optimální strategie a v rychlé tvorbě mentálních scénářů vyjednávání (V, SD, PC, IRSH).
* Taktika vyjednávání v krizové situaci jako umění nereagovat, odzbrojit, změnit dovést a znesnadnit (V, SD, PC, IRSH).
* Zvláštnosti vyjednávání ve skupinách, jejich vedení a taktika (V, PC, IRSH).

4-8 x 50 min.

Strategie a taktika vyjednávání v krizových situacích

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.