Strategický projektový management

Kurz na míru

Základní info

Zjistíte, jak vytvářet funkční systém pro realizaci strategických cílů, jak nejefektivněji zakládat programy i projekty a jak je následně mezi sebou koordinovat pomocí řízení portfolia projektů tak, aby byla Vaše strategie naplněna.

Na řešení případových studií si osvojíte přístup pro navrhování programů a portfolií tak, aby účinně podporovaly dosažení vašich strategických cílů.

Poznáte, jaké podmínky je vhodné vytvářet pro efektivní realizaci portfolia projektů a jak optimalizovat využití lidských zdrojů organizace.

Osvojíte si praktické nástroje a postupy pro efektivní řízení portfolia projektů.

Co Vám kurz přinese

Trénink představí efektivní postup počínající stanovením strategických cílů, přes jejich rozpracování do programů až po jejich praktické naplnění pomocí projektů.

Je určen především vrcholovým manažerům zodpovědným za strategii, zadavatelům a sponzorům projektů, pracovníkům projektových kanceláří a dalším vedoucím pracovníkům, zodpovědným za řízení portfolia projektů organizace, se kterými se na akci setkáte a budete si moci vyměnit zkušenosti.

Cílem kurzu je předvést praktické nástroje a postupy pro efektivní nastavení a řízení portfolia projektů a programů.

Proč je dobré trénink absolvovat?

 • z naší poradenské praxe vyplývá, že řízená realizace strategie je velmi náročná a bez znalosti vhodného přístupu téměř nemožná,
 • obsah kurzu vychází kromě praktických zkušeností trenérů i z mezinárodních standardů dobré praxe pro danou oblast, mimo jiné ze standardů PMI®, IPMA® nebo Prince2® a jejich modifikací pro programový a portfolio management. Je tak zaručena kompatibilita přístupu se celým rozvinutým světem,
 • na kurz může efektivně navázat další individuální spolupráce.
Seznámíte se s jednoduchým, avšak velmi účinným přístupem k návrhu a strukturování strategie organizace.
Zjistíte, jaké kroky je vhodné podniknout pro zlepšení systému řízení projektů Vaší organizace.
Seznámíte se s aktuálními trendy v oboru.

Obsah kurzu

Forma tréninku je kombinací případových studií, cvičení, diskuze a výkladu. Přidanou hodnotou je lektor, který má aktuální praktické zkušenosti se zaváděním systému řízení projektů do tuzemských firem a organizací a umí „standardizované“ postupy vhodně aplikovat do tuzemského prostředí se všemi jeho specifiky.

Kde a jak vzniká námět na projekt?
Strategie jako základ
Programový management
Portfolio management
Projektová kancelář
 • Kde a jak vzniká námět na projekt?

  • Trvalá organizace a její byznys
  • Základy strategického managementu
  • Vazba byznys – strategie – projekt
 • Programový management

  • Vznik a definice programu
  • Realizace programu
 • Portfolio management

  • Co je to portfolio, jak vzniká a jak se dá členit, specifika multiprojektového prostředí
  • Plánování v multiprojektovém prostředí
  • Sledované parametry projektů
 • Projektová kancelář

  • Možné podoby
  • Agenda a organizační začlenění

 

Charakter kurzu umožňuje širokou diskuzi a možnost individualizace pro jednotlivé účastníky, kteří si pak z kurzu odnesou hrubou koncepci pro nasazení ve své firmě či organizaci.

Pozn.: S vlastním nasazením koncepce a optimalizací Vašeho systému řízení projektů a programů Vám následně rádi pomůžeme – z našich zkušeností vyplývá, že je to nejefektivnější způsob jak dosáhnout požadovaných změn – za co nejkratší dobu a za co nejméně peněz.

Pozor! Absolvování tohoto tréninku může způsobit významné pozitivní změny ve vaší firmě!

Obdržíte

 • Komplexní výukový materiál
  • prezentaci,
  • případové studie,
  • apod.
 • Osvědčení o absolvování kurzu

 

Strategický projektový management

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.