SPC III. - ZAVÁDZANIENÁSTROJOV SPC V ORGANIZÁCII

Základní info

Cieľ kurzu:

Naučiť sa zavádzať štatistické metódy v organizácii.

Kurz je určený vedúcim pracovníkom, zodpovedným za kvalitu výroby a služieb, pracovníkom útvarov riadenia kvality, TPV a výroby, vedúcim tímov zlepšovania procesov.

Obsah a štruktúra kurzu:

1. Miesto štatistických metód v systémoch manažérstva kvality.

2. Skúsenosti z využívania štatistických metód v organizáciách

  • Prehľad najčastejšie využívaných štatistických nástrojov a otázok súvisiacich s ich praktickou aplikáciou.

3. Postup pri zavádzaní s využitím PDCA cyklu zlepšovaní a riadení procesov

  • Plánovanie
  • Vykonanie
  • Overenie
  • Štandardizácia

3. Prípadová štúdia zavádzania štatistických metód

  • Tímový projekt riešenia simulovaného problému

4. Motivačné systémy k podpore využívania štatistických metód.

5. Nové trendy aplikácie štatistických metód v systémoch manažérstva kvality EN ISO 9001:2000 a ISO/TS 16 949 a v Six Sigma.

6. Projekt aplikácie v procesoch účastníkov kurzu – riešenie a prezentácia.

Viac informácií o našich kurzoch nájdete na www.fbe.sk.

SPC III. - ZAVÁDZANIENÁSTROJOV SPC V ORGANIZÁCII

$course.accreditationsStr

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a jedna ? Součet zapište číslicemi.