PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI - OSOBNOST A JEJÍ POZNÁVÁNÍ (cesta k lepšímu vzájemnému pochopení a týmové spolupráci)

Základní info

Motto: „Snaha může být obrovská, ale výsledek nulový, nebudeme-li schopni lidem (včetně sebe sama) porozumět a na základě toho účinně jednat.“

Cíl
Určeno těm, kteří chtějí lidi lépe chápat a na základě toho s nimi také lépe jednat. Kurz je určen pro personalisty a manažery. Vhodný je i pro zaměstnance v rámci programu individuálního osobnostního rozvoje. V týmu může napomoci k lepšímu vzájemnému pochopení, ke zvýšení skupinové soudržnosti, ke zlepšení pracovní výkonnosti.

Metody
Účastníci  výcviku se seznámí s tím, jak jsme psychicky uspořádáni, jak reagujeme, jaké existují typologie aj. Součástí kurzu jsou praktická cvičení a psychologické testy, které vedou k lepšímu sebepoznání, poznání a vnímání druhých. Celkově je důraz kladen na srozumitelnost a využitelnost v praxi. Kurz se po dohodě s lektorem zaměří na požadavky účastníků.

Forma
seminář, celodenní nebo modulový trénink

Obsah

· Úrovně a funkce psychiky – o prožívání a chování, o vědomí a nevědomí; o čase, podnětech a reakcích. O dynamice a struktuře osobnosti

· Jak reagujeme – o emocích, temperamentu a odolnosti vůči zátěž

· Proč děláme určité věci – o motivaci, charakteru a hodnotových orientacích

· Základní osobnostní vlastnosti, co u druhých vnímáme a jak to hodnotíme

· Jak úspěšně si počínáme – o poznávání, schopnostech, inteligenci a výkonu

· O psychickém vývoji, výchově, životních stadiích a vývojových úkolech

· Typologie osobnosti

· Mezilidské vztahy v malém týmu

· Duševní zdraví, obrana proti stresu

Lze doporučit také individuální diagnostika osobnosti včetně písemného zpracování osobnostního profilu

PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI - OSOBNOST A JEJÍ POZNÁVÁNÍ (cesta k lepšímu vzájemnému pochopení a týmové spolupráci)

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a deset ? Součet zapište číslicemi.