Prostor a prostorové služby (principy asset a property managementu ve Facility managementu)

Základní info

Proč se přihlásit

Naučte se správně vnímat prostor, jeho význam a dopad na fungování společnosti i hodnotu, kterou představuje. Poznáte požadavky formující prostorové služby i procesy, které tyto služby zahrnují. Dozvíte se, jak strategicky plánovat a řídit rozvoj prostorových potřeb i od čeho se odvíjí řízení obsazenosti nájemci v komerčních objektech. Důraz je kladen i na samotnou komerční hodnotu nemovitostí a využití jejího potenciálu.

Kurz přibližuje základní přístupy z oblastí Property managementu a Asset managementu.

Stručný obsah kurzu:

  • Terminologie, definice
  • Realitní přístup k prostorám
  • Typy prostor
  • Požadavky formující prostorové služby
  • Prostory pro FM služby
  • Obsazenost vs. skladba nájemníků
  • Ceny nájemních prostor
  • Praktické příklady

Na co je seminář zaměřený

Převážná většina pracovníků vykonává své pracovní činnosti ve zbudovaných prostorách. I náš soukromý život se většinou pohybuje v těchto prostorách. Každá prostora však musí mít patřičné parametry, aby byla pro naše konání kvalitně využitelná. Právě tato její vlastnost předurčuje její komerční i užitnou hodnotu. Facility manažer musí umět vystihnout vhodnost prostory pro základní činnost organizace, musí umět jednat s realitními agenty, musí rozumět nájemním podmínkám a musí umět číst nájemní smlouvu. Musí znát ekonomické parametry svých prostor a umět odhadnout, jak se budou vyvíjet v příštích měsících či letech. Musí rozumět investičním potřebám prostor i jejich vybavení.

Tento seminář je součástí rekvalifikačního kurzu facility manažera (4. den), lze ho však absolvovat i samostatně.

 

Prostor a prostorové služby (principy asset a property managementu ve Facility managementu)

Vybraný termín:

 Praha
09:00 – 17:00 hod.

Cena
4 250 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a pět ? Součet zapište číslicemi.