Pro koho je určen - Top management

Kurz na míru

Základní info

Brain Fitness metoda je vhodná zejména pro top management. Vrcholoví manažeři jsou dlouhodobě vystaveni vysokému tlaku a tedy i stresu.Stres má mnoho podob, z nichž nejčastější jsou bolesti hlavy (i chronické), bolesti zad, poruchy spánku, porucha soustředění a paměti. Závažnějšími projevy dlouhodobého přetížení mohou být také úzkosti až deprese. Specifickým projevem dlouhotrvajícího stresu je syndrom vyhoření - naprostá vyčerpanost organizmu fyzická a hlavně emocionální, ztráta výkonu a chuti do života. Brain Fitness metoda pomáhá odstranit nejen příznaky, ale hlavně příčiny výše zmíněných problémů pomocí biologické zpětné vazby. Ta je poskytována mozku díky speciálnímu počítačovému programu, který vyhodnocuje a zaznamenává mozkovou aktivitu při zátěži. Je to metoda sebeučení mozku, která má trvalé výsledky.

Děti
Brain Fitness je ale i metoda vhodná pro děti. Pomáhá jim získat pravidelný režim a také zlepšuje pozornost ve škole.
Děti hyperaktivní nebo trpící LMD, mají velmi často problémy ve škole, plynoucí právě v jejich problému soustředit se, udržet pozornost, případně delší dobu číst/psát. Díky přístupu lektora, který s dítětem v průběhu sezení pracuje, a díky zpětné vazbě, kterou poskytuje ve velmi hravé formě právě počítačový program.

Pro koho je určen - Top management

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.