Prezentační dovednosti

Kurz na míru

Základní info

Kurz je určen pro všechny, kteří prezentují..  sebe, svou práci, svou firmu..

Obsah kurzu Prezentační dovednosti:

I.  Praktické zjištění současné úrovně účastníků v oblasti prezentačních dovedností

- Jaké jsou naše současné schopnosti (individuální mapování  KDE JSME)
- Jaká je naše cílová úroveň (KDE CHCEME BÝT)

II. Interaktivní kurz vedený prožitkovou metodou

Co to jsou prezentační dovednosti
Jak si připravit prezentaci:

  • cíle prezentace
  • kdo bude můj posluchač
  • formy prezentace
  • příprava prostoru
  • příprava pomůcek a materiálů
  • „taháky" pro prezentujícího
  • jak se připravit na improvizaci
  • jak zaujmout (aby si lidé pamatovali)
  • soulad verbálního a neverbálního sdělení (→ autenticita → důvěryhodnost)
  • vč. základů neverbální komunikace


Jak pracovat s trémou před vystoupením

Jak začít prezentaci („prolamovače")

Vlastní obsah prezentace

Jak pracovat s dotazy posluchačů

Co říci a udělat na závěr

Jak získávat a vyhodnocovat zpětnou vazbu - úspěch u posluchačů

Zkušenosti a rady

III. Praktický nácvik zvládání jednotlivých dovedností 2 - 10.

IV. Praktické zjištění nové úrovně účastníků v oblasti prezentačních dovedností

Praktikum nově získaných dovedností

Reflexe: Dosáhli jsme cílové úrovně? Jak se dále zlepšovat?


V průběhu celého kurzu je použito množství scének, jednoduchých praktických a názorných cvičení.
Celý kurz jsme schopni realizovat také v anglickém jazyce (bez navýšení nákladů).

METODA

Zkušení lektoři využívají metodiku rozvoje zážitkem, všechny naše kurzy jsou interaktivní, klademe důraz na individuální přístup a maximální respektování specifik účastníků i zadavatelské společnosti.

Konkrétní vzdělávací program vždy připravujeme na míru podle potřeb cílové skupiny.

Prezentační dovednosti

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.