Practical Teaching - TEFL in the Classroom/Praktická výuka anglického jazyka ve třídách

Kurz na míru

Základní info

Tento vzdělávací program poskytne učitelům anglického jazyka jak vzdělání ve výuce angličtiny, tak obchodní vzdělání. Umožní jim získat ucelené základy v obchodních záležitostech spolu s rozvojem pokročilé metodologie ve výuce anglického jazyka tak, aby dokázali efektivně využít nabytých praktických zkušeností z programu v hodinách a rozvíjet tak klíčové kompetence studentů v rámci RVP. Kurz je prakticky orientován a propojuje teoretické znalosti s praktickým využitím pro učitele i budoucí povolání či další studium jejich studentů (např.:e-learning, classroom based system atd.). Program se dále přímo zaměřuje na poskytnutí dovedností, které jsou třeba v pracovní sféře a rozvíjí mimo potřebných dovedností a schopností jako jsou samostatný přístup k práci, schopnost práce v týmu a kreativní schopnosti i praktické dovednosti v oblasti, které se chce absolvent věnovat.

Učitelé se budou pravidelně setkávat se svým lektorem i mimo vyučování a budou se moci dále zdokonalovat prostřednictvím on-line seminářů a chatů.

Topics/Témata:

1) Needs Analysis/ Analýza potřeb

2) Syllabus Planning/ Plánování učebního plánu

3) Lesson Planning/ Plánování vyučovací hodiny

4) Feedback and Evaluation /Zpětná vazba a hodnocení

5) Approaches to Learning: Humanistic /Přístupy k učení: Humanistické

6) Approaches to Learning: Communicative and Numerical/ Přístupy k učení: Komunikativní a numerické

7) Classroom Management I. / Třídní management I.

8) Classroom Management II. /Třídní management II.

9) Using Authentic Materials I. / Využívání autentických materiálů I.

10) Using Authentic Materials II. /Využívání autentických materiálů II.

11) Using Authentic Materials III./ Využívání autentických materiálů III.

12) Creating Materials for specific Needs /Vytváření materiálů pro specifické potřeby

13) Application/Aplikace

14) Application: Peer Teaching /Aplikace: výuka vrstevníků-kolegů

15) Revision /Opakování

16) Examination (oral and written)/ Zkouška (ústní i písemná)

Forma : kombinovaná

1x za dva týdny- výuka ve třídě ( 3 vyučovací hodiny

- 1x za tři týdny- e-learning ( 1 vyučovací hodina)

Cíle vzdělávacího programu:

a) vybavit učitele praktickými způsoby, které lze využít při výuce anglického jazyka

b) poskytnout učitelům návody, jak lze uplatnit získané vědomosti a dovednosti

jejich studentů v praktickém životě

c) obohatit vyučovací dovednosti a metodologii učitelů

d) poskytnout učitelům příležitost zhlédnout a vyzkoušet si alternativní vyučovací

techniky, které mohou být přeneseny do prostředí jejich tříd

e) vybavit učitele novými materiály, které mohou být začleněny do jejich výuky

f) poskytnout učitelům veřejnou diskusi, kde si budou moci vyměnit své nápady na

výuku anglického jazyka s kolegy z jiných vzdělávacích institucí

Zkouška a kvalifikace

Program trvá dva semestry a je zakončen certifikátem o absolvování kurzu u Prague College .

1 vyučovací hodina/45 minut

délka vzdělávacího programu – 2 semestry (8 měsíců)

celkový počet hodin 55 z toho 48 hodin výuka v kurzu a 7 hodin elektronické vzdělávání

Účastníci mají možnost dále pokračovat ve studiu, které zakončí mezinárodně uznávaným certifikátem LCCI International Qualifications: Further Certificate in Teaching Business English.

Prague College je vzdělávací institucí pro další vzdělávání pedagogických pracovníků akreditovanou MŠMT ČR č.j.175/2007-25 a registrovaným školícím a zkušebním střediskem pro LCCI International Qualifications.

Firma: Prague College

Tel.: 222 722 544-5

E-mail: info@ praguecollege.cz

Web: http://www.praguecollege.cz

Practical Teaching - TEFL in the Classroom/Praktická výuka anglického jazyka ve třídách

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.